Iedereen heeft een kleur die, die mooi vind, het hoeft niet perse een kleur te zijn die je graag van kleding draagt of dat je, je huis die kleur geeft, maar kan ook omdat je het gewoon mooi vind. Dat noemen ze je lievelingskleur, zie hier onder wat jouw lievelingskleur over de liefde zegt. Het zijn de kleuren. Blauw---Rood---Groen---Wit---Zwart---Geel---Oranje---Paars---Bruin---Roze---Grijs.

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  Kleur Blauw en Liefde:                                                                         Blauw is een kleur die geassocieerd wordt met rust, ruimte en is ook ruimtegevend. Trefwoorden die blauw typeren zijn: wilskracht, idealen, geloof en vertrouwen in intuïtief inzicht, zelfexpressie, onafhankelijkheid, behoefte aan zekerheid. Degene die van donkerblauw houdt, wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid en doorzettingsvermogen. Lichtblauw liefhebbers zijn vaak open, makkelijk in de omgang en beschikken over goede contactuele en communicatieve vermogens; in contacten in het algemeen, maar ook in de liefde en op relatiegebied. Ze hebben echter in het algemeen geen sterke behoefte aan contact of veel contacten. Mannen en vrouwen die blauw als lievelingskleur hebben zijn vaak gevoelig van binnen, maar laten dit niet altijd zien;   ze kunnen rationeel overkomen. Mensen met een voorkeur voor blauw zijn over het algemeen redelijk eerlijk en open over hun gevoel, maar kunnen soms de neiging hebben om bepaalde emoties en gevoelens niet aan hun liefje te vertellen, maar ze ‘weg te eten’, weg te drinken of te gaan winkelen en van alles te kopen. Mannen en vrouwen met blauw als lievelingskleur kunnen heel romantisch zijn, maar soms ook helemaal niet. Dit komt op de liefdespartner vaak grillig over, maar de blauw mens zelf ervaart het als ‘geen verplicht romantisch ritueel arrangeren’ en wil romantiek en romantische gevoelens gewoon spontaan laten komen en stromen. Mannen en vrouwen die blauw als favoriete kleur hebben zijn gevoelig voor de behoeften van hun liefdespartner en voelen deze intuïtief vaak goed aan. Een blauwe partner zal zich in een liefdesrelatie meer als maatje opstellen en gedragen dan als intense geliefde of heftig verliefd.         De liefdespartner van de blauw liefhebber kan dit wel eens als te bezadigd en te weinig passioneel of afstandelijk ervaren en niet het gevoel krijgen echt speciaal voor hem of haar te zijn. 

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  Kleur Rood en Liefde.                                                                          De kleur rood is de kleur van de liefde en wordt geassocieerd met levensenergie, moed en macht. Trefwoorden die de kleur rood typeren zijn: alles of niets instelling, geestdrift, passie, kracht, motivatie, ambitie, vastberaden, grondig, doordringend tot de kern en een sterk gevoelsleven (maar wel gesloten). Mannen en vrouwen die rood als lievelingskleur hebben zijn zeer gepassioneerd en vurig in de liefde en expliciet/direct in hun liefdesuitingen. Met name degene die van steenrood houden zitten vol energie en passie, zowel waar het verliefdheid als de liefde betreft. Dit kan soms zo sterk zijn dat er een soort verslaving is aan liefde, romantische en erotische gevoelens en intensiteit. Mensen die meer van oranje-rood (karmijn) houden, zijn iets minder vurig en minder alles of niets op liefdesgebied; in ieder geval niet op het verslavende af. Oranje-rood liefhebbers kunnen impulsief, zeer enthousiast, warm, intens, temperamentvol zijn en zeer ondernemend op liefdesgebied. Ze kunnen soms te veel geldingsdrang hebben en bij sommigen kan er sprake zijn van roekeloosheid en te sterke ongeremdheid in de liefde. Mannen en vrouwen die van donkerrood (wijnrood of bordeaux rood) houden kunnen wel eens te makkelijk of te snel verliefd worden. Ze kunnen soms het gevoel hebben hun sterke passionele emoties of liefdesgevoelens niet goed te kunnen beheersen en mogelijk zelfs op tilt slaan. Ook voor de liefdespartner kan dit moeilijk zijn, daar niet alleen passie sterk naar voren komt, maar ook agressie en woede. Belangrijk voor rode partners is om te leren hun emoties een beetje onder controle te houden en meer zelfbeheersing te ontwikkelen. Donkerrode mensen hebben behoefte aan aandacht en kunnen heel verleidelijk en sensueel zijn. Mensen met rood als lievelingskleur (alle tinten) zijn sterk romantisch ingesteld. Wanneer beide liefdespartners rood als favoriete kleur hebben, versterken ze dit ook nog is in elkaar. Ze zijn meestal geboren leiders en hebben dan ook vaak een leidende (dominante) rol in een liefdesrelatie en zijn heftig in hun liefdesuitingen, hetgeen heel prettig en egostrelend kan zijn voor de liefdespartner. Maar ook kan het omslaan in te agressief en wellustig gedrag en te heftige emoties. Dit kan een wat minder dominante of bescheiden geliefde overweldigen, een claimend of benauwend gevoel geven en soms zelfs bedreigend en intimiderend zijn. Rode liefdespartners moeten hier dan ook echt rekening mee houden, zichzelf niet zonder meer volledig laten gaan, leren zich meer af te stemmen op de ander en hun passie of liefdesuitingen wat meer te doseren.

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  Kleur Groen in  Liefde.                                                                         Groen is de kleur die verbonden is met balans in de emotionele en geestelijke energie. Trefwoorden die groen typeren zijn: gevoel van tevredenheid, optimistisch, vertrouwen, vrede en harmonie in het leven, nostalgisch, genezing, hoop, stabiliteit, vriendelijkheid. Mannen en vrouwen die groen als lievelingskleur hebben, zijn vaak charmant en staan altijd voor anderen klaar. Ook in hun liefdesrelatie vinden ze het belangrijk om er voor de partner te zijn. Ze zijn veelal betrouwbaar en trouw; zullen hun eigen partner in de liefde seksueel, geestelijk en emotioneel trouw blijven. Van binnen hebben ze vaak een rijk en diep gevoelsleven, maar ze zullen dit niet makkelijk laten zien, uiten of veruiterlijken. Ze hebben een moederlijk verzorgende instelling, ook de mannen. Partners met een voorkeur voor de kleur groen hebben behoefte aan zekerheid en zijn (soms iets te) afhankelijk. Groen liefhebbers hechten veel waarde aan eerlijkheid en openheid in hun relatie, kunnen goed luisteren naar hun partner, maar houden niet van ruzie maken en zijn overgevoelig. Bij een ruzie of als ze kritiek krijgen, trekken ze zich in hun schulp terug. Wanneer er moeilijkheden zijn, klappen ze al snel dicht. Mensen die van groen houden zijn vaak bang om afgewezen te worden en hebben vaak een (te) sterke moederbinding of gezinsband. Groene mensen steken veel tijd en energie in hun liefdesrelatie, maar zijn niet erg sterk wat de romantiek betreft. Niet omdat ze hier niet van houden of niet romantisch zijn, maar meer omdat ze het moeilijk vinden om die kant van zichzelf te laten zien en hierin nogal onhandig kunnen zijn of overkomen. Ze zijn vaak (te) bescheiden en moeten er voor zorgen dat hun liefje hen niet overruled of dat ze ondergesneeuwd raken in de relatie.  Ze kunnen overigens zelf soms te kritisch of veeleisend zijn en flink (te) jaloers.

DE ANALYSE VAN JE  LIEVELINGSKLEUR:  Kleur Wit en Liefde.                                                                             Wit* is de kleur van puur licht, helderheid, reinheid, zuiverheid en onschuld. Trefwoorden die de kleur wit typeren zijn: zoeken naar het reine, zuivere behoefte, vrij van smetten, onschuld, zich schoonwassen en vrijpleiten, geloof, blijdschap, barmhartigheid en ook rouw. Mannen en vrouwen die wit als lievelingskleur hebben zijn heel geduldig in de liefde, kunnen mensen goed observeren en hebben mensenkennis. Ze zullen op liefdesgebied niet snel met iemand in zee gaan en wachten over het algemeen op de ware liefde. Ze weten de ware ook beter te vinden dan mensen met een andere kleurvoorkeur. Mensen met een voorkeur voor de kleur wit kunnen er hoge verwachtingen en eisen op na houden wat de liefde betreft. Soms kunnen deze eisen ook te hoog zijn en niet altijd even reëel of haalbaar. Dit kan tot gevolg hebben dat anderen ze als arrogant, veeleisend en (te) kritisch zien.  Aan de andere kant kan het de gekozen liefdespartner ook strelen en goed doen dat hij of zij aan de hoge meetlat voldoet en de ‘uitverkorene’ is.Wit liefhebbers hechten veel waarde aan puurheid en oprechtheid.  Een liefdespartner of een liefde die niet zuiver en ‘rein’ is zal geen lang leven beschoren zijn. Witte liefdespartners zullen zich laten zien zoals ze zijn, als ze eenmaal de ware levenspartner hebben gevonden en een diepe, oprechte liefde voor hem of haar voelt. Ze hebben een sterke behoefte aan een spanningsvrije liefdesrelatie en mogelijk een te sterke behoefte, zodat ze niet goed opgewassen zijn tegen een crisis in de liefdesrelatie, die bij iedereen wel eens voor kan komen.             Ook komen ze door deze behoefte aan een spanningsvrije liefde op partners met een wat warmere kleurvoorkeur soms wat koud, saai of leeg over.

DE ANALYSE VAN JE  LIEVELINGSKLEUR:   Zwart in de Liefde.                                                                             Zwart is de kleur van het verborgene, het spanning gevende, orde scheppende, rouw en dood. Trefwoorden die de kleur zwart typeren zijn: vormgevend, respect afdwingend, distantie, vrede, ernst, het afwezig zijn van licht(heit), zich proberen te bevrijden van sombere stemmingen, onbestemde angsten en remmingen. Mannen en vrouwen die zwart als lievelingskleur hebben zullen in de liefde vooral hun hoofd en veel minder hun hart volgen.  Een verstandshuwelijk of een eventueel gearrangeerd huwelijk zal niet zo’n hele zware belasting zijn voor de zwart liefhebber. Mensen die van zwart houden zijn vaak analytisch, intellectueel ingesteld en zijn kritisch en reflectief, ook ten aanzien van emoties, gevoelens en romantiek. Hoewel ze wel redelijk romantisch kunnen zijn, zullen ze een te romantische liefdespartner niet echt prettig of een beetje te zoetsappig vinden.  Zwart liefhebbers kunnen indien ze werkelijk hotel de botel van iemand zijn of wezenlijk met iemand in zee gaan, zich zeker voelen in de liefde en heel intens zijn in hun liefdesbeleving. De liefdespartner van de zwarte partner zal zich dan ook aanbeden en bewonderd weten. Degenen die van zwart houden kunnen last hebben van droefheid, remmingen en angsten waar het de liefde betreft, en zullen hun emoties vaker afschermen dan anderen. Diep van binnen kunnen ze echter intens gevoelig en ook kwetsbaar zijn. Indien ze iemand in de liefde of een liefdesrelatie vertrouwen, durven ze wat meer van zichzelf en diepere gevoelens te laten zien. Voor de liefdespartner die door dit alles heen kan kijken zal de zwarte liefdespartner een hele boeiende partner zijn en de liefdesrelatie zal zeker niet oppervlakkig, maar intens, innig verbonden en serieus zijn.

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  Kleur Geel en Liefde.                                                                           Geel is geassocieerd met de kleur van de zon, vreugde, optimisme en vrolijkheid. Trefwoorden die geel typeren zijn: logica, intellect, vrijheid van handelen en zijn, vriendelijk, vastberaden, gemotiveerd, levenslustig. Mannen en vrouwen die geel als favoriete kleur hebben, vinden kennis en leren erg belangrijk, zo ook in de liefde en binnen een relatie.  Ze vinden het belangrijk om van hun partner te leren en zich te richten op leerpunten in de relatie en hebben behoefte aan veelzijdige kennis, maar niet al te diepgaand (meer kwantitatief dan kwalitatief). Ze hebben behoefte aan een partner met ontwikkelde, intellectuele vermogens. Geel liefhebbers hebben goede contactuele             eigenschappen,  maar houden contacten luchtig, oppervlakkig en niet al te intens of diepgaand.             Ze kunnen op liefdesgebied wisselend zijn. Hun gemoedstoestand, bui of stemming kan hun romantische gevoelens sterk kleuren. Ze zullen niet snel verliefd worden en het gevoel van liefde op het eerste gezicht zal niet zo snel plaatsvinden. Gele mensen zijn vrij rationeel ingesteld waar het contacten en de liefde betreft en zullen zich ook niet makkelijk helemaal laten gaan of laten overweldigen door liefdesgevoelens. Ze kunnen echter behoorlijk jaloers of afgunstig zijn en in situaties die aanleiding kunnen geven tot jaloersheid, laten ze zich emotioneel sterk gaan of kunnen hier overmand door raken.  Menig geel liefhebber heeft de neiging om werk en carrière voor de liefde of hun liefje te laten gaan en ook voor de keuze om kinderen te krijgen. Echter, indien ze zich echt binden (trouwen) en met name wanneer ze moeder of vader worden, zijn ze wel erg goed in staat om werk, kinderen en huishoudelijke zaken te combineren en hier een goede balans in te vinden.               Voor romantiek en romantische uitingen zijn gele mensen niet echt in de wieg gelegd. Ze vinden een wijntje en kaarslicht wel gezellig, maar een kopje koffie onder TL licht mag wat hen betreft ook. Mannen en vrouwen die geel als lievelingskleur hebben, kunnen soms (te) hoge eisen stellen -ook aan hun liefdespartner- en zijn zich vaak te weinig bewust van de capaciteiten en de talenten van de ander. Ook zijn ze soms nerveus en ietwat warrig en hebben ze last van gejaagdheid en rusteloosheid. De liefdespartner en een relatie zou ze rust kunnen bieden en kalmeren, als ze dit tenminste toelaten en niet steeds maar blijven doordraven.

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:   Kleur Oranje en Liefde:                                                                       Oranje is een kleur die staat voor levenslust, energie en optimisme. Trefwoorden die oranje typeren zijn: vitaliteit, blijdschap, creativiteit en een algeheel gevoel van welzijn. Mannen en vrouwen die van oranje houden zijn vaak uitermate vriendelijk en stralen vrolijkheid uit. Ze vinden vrolijkheid, gezelligheid en humor ook heel erg belangrijk in de liefde en een relatie en vinden het ook heerlijk om verliefd te zijn. Oranje liefhebbers hebben een sterke veerkracht, een flink incasseringsvermogen en zullen als liefdespartner menig maal de rots in de branding zijn bij het behappen van teleurstelling en verdriet in de liefdesrelatie, op contactueel gebied of in de familiesfeer. Ze blijven rustig en kalm, zijn erg geduldig, nemen de tijd voor dingen, worden niet snel kwaad en pikken behoorlijk veel van hun liefdespartner. Ze leven in het hier en nu, hebben de behoefte om hun vitaliteit ook om te zetten in activiteit of creativiteit en houden ook van actieve, creatieve partners of vrienden om hen heen. Ook houden ze van avontuur in de liefde en avontuurlijke liefdespartners. Oranje partners zijn gevoelsmensen met verfijnde zintuiglijke genoegens, houden van een romantische sfeer en zijn zeer gesteld op aardse genoegens (b.v. lekker en uitgebreid dineren of lekker knuffelen) en gezelligheid in kleine kring. Oranje liefhebbers geloven in de liefde, trekken vaak mensen naar zich toe zonder hier al te veel moeite voor te hoeven doen en ook op liefdesgebied zal hun liefje veelal op hen afkomen en hem/haar versieren. Mensen met een voorkeur voor oranje kunnen wat impulsief, trots, (te) eigenwijs zijn en soms zelfs naar egocentrisme neigen, daar ze alle pleziertjes uit het leven willen beleven en daarbij niet altijd even sterk rekening houden met hun liefdespartner of gevoelens van anderen in hun omgeving. 

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:    Kleur Paars en Liefde.                                                                       Paars is een kleur die wordt geassocieerd met idealistisch, een hang naar mystiek en spiritualiteit. Trefwoorden die paars typeren zijn: intuïtief, authentiek, inspiratie, vredelievend, passiviteit.                 Er is sprake van nuanceverschillen tussen mensen die van rood-paars of van blauw-paars houden. Mannen en vrouwen die paars als lievelingskleur hebben zijn gevoelig (vooral rood-paars), maar kunnen hun emoties wel eens afschermen of rationaliseren, hetgeen op relatie- en liefdesgebied te maken kan hebben met bindingsproblemen of bindingsangst. Ze vinden het zoeken en vinden van liefde erg belangrijk en nemen liefde -zowel in persoonlijke als wereldlijke zin- heel serieus. Zowel de mannelijke als vrouwelijke paars liefhebbers hebben een (te) sterke behoefte aan geborgenheid en veiligheid in de liefde/liefdesrelatie, hetgeen kan inhouden dat ze zich hierdoor soms te afhankelijk en passief instellen ten opzichte van hun geliefde of van de liefde. Ze zijn erg gevoelig voor sfeer en invloeden van de omgeving (vooral rood-paars) en kunnen zich in romantiek verliezen, kunnen erg romantisch in de liefde zijn, maar alleen als de partner zich ook van zijn romantische kant laat zien en als ze zelf in een bepaalde bui of stemming zijn. Paarse mensen worden vaak als persoon door velen gewaardeerd en kunnen anderen ook inspireren, maar soms ook ietwat irriteren en worden soms als ‘zwaar en zweverig’ ervaren. Ze zijn altijd bezig met leren, ontplooien en groeien, zowel op spiritueel als op intellectueel vlak en willen zichzelf voortdurend verbeteren. Mensen die paars als lievelingskleur hebben zullen niet snel los-vast liefdescontacten of korte liefdesaffaires aangaan en zeker geen one-night stands. Ze benaderen liefde op een spirituele en ook intellectuele (analyserende) manier, hetgeen nog wel eens ten koste kan gaan van het werkelijk beleven van pure liefdesgevoelens en uiten van emotionele ervaringen. Hierdoor kan de liefdespartner het gevoel krijgen soms niet werkelijk of wezenlijk tot hen door te dringen. Hoewel paarse mensen werkelijk opofferingsgezind en altruïstisch zijn en dit nobele trekken zijn, verbergen of verhullen ze dat dit ook uit eigen belang is om de ander aan zich te willen binden en niet zozeer uit nobele of idealistische motieven.         

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  De Kleur Bruin en Liefde                                                                     Mannen en vrouwen met bruin als lievelingskleur zijn een mengtype van de basiskleuren rood, geel en blauw. Degene met een voorkeur voor bruin is een mengtype en moet om de liefdesbeleving en karakteristieken te weten te komen, dus eigenlijk deze 3 kleuren in samenhang met elkaar lezen.

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  De Kleur Roze en Liefde                                                                     Mannen en vrouwen met roze als lievelingskleur zijn een mengtype van de kleuren rood en wit. Lees voor een beschrijving zowel de liefdesbeleving van mensen met rood en wit als favoriete kleur. Qua kleurtype ben je een mengeling van beide. 

DE ANALYSE VAN JE LIEVELINGSKLEUR:  De Kleur Grijs en Liefde                                                                       Mannen en vrouwen met grijs als lievelingskleur zijn een meng type van de kleuren zwart en wit. Lees voor een beschrijving de liefdesbeleving onder zowel de kleur zwart als wit en maak hier een mix van.

Maak jouw eigen website met JouwWeb