Behalve ons aardse/stoffelijke lichaam beschikt de mens ook over een astraal en geestgelijklichaam.   (zie ook bij (7) Astraal reizen) Deze laatste twee lichamen zijn niet aards. Het zijn lichamen die onsterfelijk zijn en intact blijven als wij op aarde sterven.   Na onze dood blijven beide lichamen de drager van ons bewustzijn en onze ziel. De aura is opgebouwd uit energie die wordt weergegeven in kleur en samenstelling. Afhankelijk van onze gedachten en gemoedstoestand zal de energie ervan toe of afnemen, zoals een lamp die je kunt dimmen of feller kunt laten branden. De energie wordt ook wel trilling genoemd.

Trilling:                                                                                                                                                                          Deze trilling is bewust en onbewust waarneembaar. Gek genoeg nemen wij meerdere keren per dag onbewust het aura waar en gebruiken wij uitdrukkingen die met de aura te maken hebben.

Een voorbeeld hiervan is:                                                                                                                                    Tegen een muur praten; Als je in een gesprek aangevallen voelt, trekt je ter bescherming je aura in en dit vormt een dichte muur om je heen. De dichtheid van energie veranderd en zo ook het trillingsniveau. Men praat dan letterlijk niet meer op gelijk niveau wat de communicatie bemoeilijkt. De dichtheid is ook voelbaar in een kamer waar kort daarvoor ruzie heeft plaats gevonden.  Bij binnenkomst voel je de spanning nog terwijl de aanwezige schijnbaar normaal tegen elkaar doen.

Aura:                                                                                                                                                                                 De aura vormt dus een schakel tussen de mensen en past zich aan,  aan onze gedachten en gemoedstoestand. Als we dit ons realiseren is het zuiver en schoonhouden van onze aura van belang. Boze gedachtes trekken energieën aan die van gelijke trilling zijn. Zij zullen elkaar in hun boosheid versterken en vormen uiteindelijk letterlijke een last.

Mooie en zuivere gedachtes laten ons stralen. De trilling zal verhoogd worden. Hierdoor wordt communicatie met het hogere bijv. onze gidsen mogelijk.

Men kan de aura op een simpele wijze reinigen. Ga hiervoor staan. Zet in gedachten je aura vanaf het lichaam gemeten, een meter om je heen. Visualiseer een wervelwind voor je en laat deze in een keer door je aura heen, naar achteren gaan. Sluit af door je aura met helder licht te vullen.

Energie-uitwisseling:                                                                                                                                                     Je kunt ook energie uitwisselen. Sluit je ogen en zeg "ik geef alle energie terug aan (benoem een situatie of de personen)" en daarna" ik neem alle energie terug die ik heb gegeven aan (benoem een situatie of de personen)". Neem hiervoor de tijd. Je zult letterlijk een last van je af voelen vallen.

Aura readings en aura healing:                                                                                                                                 Via populaire televisieprogramma's komen we steeds vaker in aanraking met de paranormale wereld. Paranormaal genezen wordt steeds meer geaccepteerd in onze huidige samenleving en wint meer en meer aan populariteit. Aura readings kunnen een nuttig middel zijn om meer inzicht in jezelf en je leven te krijgen. Na de aura reading is het mogelijk actief aan de slag te gaan met jezelf en je leven door een aura healing te doen.

Aura is een begrip dat wij overgenomen hebben uit het Grieks. In het Grieks betekent aura zoiets als "briesje" of "wind". Deze woorden zijn mooie metaforen van het begrip aura. In de paranormale wereld wordt een aura namelijk gezien als het energieveld dat om elk persoon heen hangt, de uitstraling van iemand. Dit energieveld biedt informatie over de persoon, zoals het karakter, de stemming, de gezondheid etcetera. Een aura is een dynamisch iets, wanneer je een aura leest is dit een momentopname en biedt dit informatie over de persoon op dat moment.

Aura reading:                                                                                                                                                                   Iemand die aura's kan lezen en beschreven wordt een reader genoemd. De reader leest informatie af van de aura van de persoon via al zijn zintuigen. De reader stelt zich hierbij sterk open voor de energie van de persoon om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Door middel van een aurareading kan je er achter komen tegen welke (onbewuste) struikelblokken jij aan loopt in je leven en wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Een aura reading geeft je dus inzicht in je eigen kunnen en beperkingen. Vaak zijn deze eigenschappen je niet geheel bekend omdat veel van ons leven zich op een onbewust niveau afspeelt.

Aura healing:                                                                                                                                                                  Nadat met behulp van een aura reading blokkades en ophopingen in het aura opgespoord zijn kan men de aura gaan helen, oftewel aura healing. Hierbij wordt met behulp van de handen het overschot aan energie op een bepaalde plek in het aura weggenomen of het tekort aangevuld.

De eigenschappen van het aura:                                                                                                                                 Het aura is opgebouwd uit drie lagen. De buitenste laag bevindt zich op zo'n 1 a 1.5 meter van het lichaam. De binnenste laag bevindt zich op slechts 2 tot 10 centimeter van het lichaam. Een aura heeft de vorm van een "ei" en hoort gesloten te zijn.

De kleuren van het aura:                                                                                                                                               Een aura kan diverse kleuren hebben en heeft vaak meerdere kleuren tegelijkertijd. Iedere aura kleur heeft een eigen betekenis. Belangrijk om te onthouden is dat er verschillende kleurnuances bestaan welke een andere betekenis kunnen hebben. De betekenis van de kleur is altijd afhankelijk van de context en de persoon.

Kleur Betekenis:                                                                                                                                                             Rood: Genegenheid, warmte, sociaal vaardig, temperament, onveiligheid.

Roze: Bescheidenheid en liefde.

Oranje: Vitaliteit, dynamiek, trouw, gezondheid, verstand, koppigheid.

Geel:  Intellect, optimisme, begripvol, kennis, intuïtie, nervositeit.

Groen: Bescherming, evenwicht, creativiteit, tolerantie, zelfbeheersing, onverschilligheid.

Blauw: Liefde, trouw, normen en waarden, traditie, plicht, genezing.

Wit:  Reinheid, maagdelijkheid, waarheid, ontspanning.

Zwart: Geen/weinig zelfinzicht, seksueel negatief, vernietiging.

Aura's leren zien:                                                                                                                                                           Iedereen heeft er wel eens over gehoord een "aura" het energieveld dat ieder mens om zijn lichaam draagt en waarvan de kleur waarneembaar is. Iedere kleur staat voor een bepaalde emotie die deze persoon voelt. Ieder mens kan zich met wat geduld trainen in het zien van iemands aura in een paar simpele stappen.

Voordat we beginnen met de stappen is het belangrijk het verschil te leren zien tussen een nabeeld en de aura. Het nabeeld is niet meteen zichtbaar als je naar een voorwerp kijkt en de aura wel. Het nabeeld verschijnt pas als je wegkijkt van het voorwerp. Let er goed op dat je deze 2 niet met elkaar verward.

We beginnen met het leren zien van het na beeld:                                                                                               Kijk naar een voorwerp (bijvoorbeeld je monitor) en laat je ogen van rechts naar links over het voorwerp gaan. Kijk dan net(achter)dus aan de zijde van het voorwerp en ontspan je ogen ,nu zie je het na beeld. Oefen dit totdat je het duidelijk ziet.

Bij de monitor is het na beeld blauw/grijs.

Als je het onder de knie hebt kun je het gaan proberen met je hand op een witte achtergrond. Je ziet dan precies hetzelfde en je merkt hoe langer en vaker je kijkt hoe groter de aura word. Bij je hand moet je ongeveer uitkomen op 15 cm aura.

Nu je de juiste focus onder de knie hebt kun je het bij allerlei voorwerpen en mensen gaan proberen en trainen en je zult merken oefening baart kunst.

De paranormale wereld: aura, helder zien, engelen en gidsen                                                                           Iedereen weet zijn sterrenbeeld, maar hoeveel mensen weten de kleur van hun aura? Elk weekend is er ergens in Nederland een paranormale beurs georganiseerd, waar je ogen tekort komt. Helder zien, helder horen, helder weten, helder voelen, aura's, chakra's, magnetiseren, engelen, gidsen. Er is niet meer tussen hemel en aarde; er is héél veel meer.

Horoscopen zijn een redelijk maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel. Maar als het gaat om paranormale gaven als stemmen horen of beelden binnenkrijgen, reageren veel mensen wat lacherig. Toch zijn er zeker bewijzen te vinden van deze gaven, waar ook steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

Zelfs het Ouwe hands Dierenpark in Rhenen heeft de hulp van de paranormale wereld ingeroepen. De dierentuin heeft twee orang-oetangs, die heimwee hadden, laten magnetiseren. Het werkte, want de dieren voelden zich daarna veel meer thuis. Ook rechters in Nederland geloven dat er meer is, dat blijkt wel aan de uitspraken die gedaan zijn in zaken waar zwarte magie een rol speelde.

Paranormale gaven:                                                                                                                                                       Spiritualiteit en paranormaliteit zijn twee termen die vaak samen gebruikt worden, maar spiritualiteit is een geloofsovertuiging, terwijl paranormaliteit is dat je dingen kunt waarnemen. Onder de paranormaliteit vallen de diverse paranormale gaven, die je kunt onderverdelen in vier groepen: helderhoren, helderweten, heldervoelen en helderzien.

Helderhoren:                                                                                                                                                                   Helderhoren is dat je innerlijke stemmen hoort van mensen die je advies willen geven, dit zijn vaak overleden familieleden of een zogenaamde gids. Er zijn mensen die engelen en gidsen van anderen kunnen tekenen.

Tony Looyenstein, intuïtief tekenares, is zo iemand: “Ik ga automatisch in trance. Ik laat mij helemaal gaan en onder het tekenen zie ik beelden en krijg ik daarbij ook de naam van de Gids of Engel door. Gidsen hebben ooit geleefd, ze waren ooit een dierbare van diegene. Engelen hebben nooit geleefd. Engelen zijn energieën, die overgaan in mooie vormen en met mooie zachte kleuren en tonen zich aan de mensen hoe zij deze graag zien.”

Helderweten:                                                                                                                                                                   Helderweten is dat je dingen simpelweg weet. Telepathie en intuïtie vallen hier ook onder. Een voorbeeld hiervan is dat je al weet wie er belt, voordat je de telefoon opneemt.

Heldervoelen:                                                                                                                                                                 Veel mensen kunnen heldervoelen; je krijgt indrukken binnen van mensen, dieren of zelfs voorwerpen. Je pakt energie op van iemand anders, omdat je ervoor open staat. Heldervoelen is ook dat je in een bepaalde situatie denkt: ‘had ik maar naar mijn gevoel geluisterd.’

Helderzien:                                                                                                                                                                       Iemand die kan helderzien, noem je een paragnost. Een paragnost krijgt spontaan beelden of kleuren binnen, dat kunnen beelden van de toekomst zijn, maar ook beelden van vroeger of een vorig leven.

Aura:                                                                                                                                                                               Het kunnen waarnemen van de aura valt onder helderzien. De aura is het energieveld, dat elk mens om zich heen heeft. De samenstelling en de helderheid van de kleuren van de aura geven informatie over iemands karakter en zijn gezondheid. De aura lijkt iets wat vooral de afgelopen jaren in opkomst was, maar je vindt al voorstellingen van aura’s in de Oosterse mythologie, maar ook bij heiligen van de Rooms-katholieke kerk.

Marije Kamp:                                                                                                                                                                   Doet aan aura en chakra reading. “Aura's zijn opgebouwd uit elektromagnetische, geluids- en lichtvelden, maar de kracht en intensiteit van deze velden verschillen van mens tot mens. Bij een aurareading lees ik de energie die iemand bij zich heeft. Hoe aurafotografie werkt, weet ik niet. Ik weet wel dat de meeste erkende paragnosten het niet serieus nemen. Het wordt als een soort kermisattractie gezien. Ik moet zelf ook zeggen dat ik er niet in geloof, mijn bevindingen bij personen die net een aura foto hebben laten maken verschillen vaak.”

Oplichters.                                                                                                                                                                       In de jaren negentig is de belangstelling voor de paranormale wereld enorm toegenomen, waardoor de paranormale wereld momenteel big business is.  New-age winkels schieten als paddestoelen uit de grond en zelfhealing-boeken worden massaal op de markt gebracht.

Hollywood neemt enthousiast deel aan de hype met kaskrakers als The sixth sense. Er is elk weekend ergens in Nederland een paranormale beurs te bezoeken, waar je al gauw 15 euro betaalt voor een foto van je aura of een tekening van je gids. Kortom er is veel geld te verdienen in deze sector, wat zorgt voor mensen die daarvan willen profiteren.

Tony Looyenstein:                                                                                                                                                          “Er is veel kaf onder het koren, dat maakt mij verdrietig. Je bent met mensen bezig en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Sinds ik in 1997 ben gaan tekenen, zijn er steeds meer mensen gaan tekenen. Voorheen hadden zij een stand met bachbloesemremedie, maar ze hadden het niet druk en stapten over naar het intuïtief tekenen.  Er is veel jaloezie onderling en dat is jammer. Ik sta erboven en gun iedereen het beste, maar het is jammer dat de organisatie hier niets aan doet.”

Samenwerken:                                                                                                                                                             Een andere, meer positieve, ontwikkeling is de samenwerking tussen de reguliere en alternatieve genezers. Paranormaal genezen bestaat al heel lang. Handoplegging bij behandeling van een ziekte zag je al in oude Egypte. Nu zijn er in Nederland ook instanties die je opleiden tot paranormaal hulpverlener (mbo-niveau) of tot paranormaal therapeut (hbo-niveau).

Marije Kamp:                                                                                                                                                                   “Het is een mooie ontwikkeling, samen kunnen we meer. Er zijn nu eenmaal dingen die we op lternatieve manier niet of niet snel genoeg kunnen oplossen, maar het paranormale kan zeker gebruikt worden bij het stellen van diagnoses. Zo zag ik eens dat iemand een gebroken knie had. Ze dacht zelf dat het gekneusd was, maar nadat ik haar aanraadde naar het ziekenhuis te gaan, kwam ze in het gips terug.”

Wat doet een medium?                                                                                                                                                 Char, Robert van den Broeke, Jomanda... slechts een kleine greep uit het enorme aanbod van mensen die zich een medium noemen. Wat doet zo'n medium of helderziende nu precies? Kan een medium of paragnost echt praten met overledenen en is hij of zij écht helderziend?

Wat Char, Robbert van de Broeke, Jomanda en de vele andere mediums of paragnosten doen behelst meer dan wat je op televisie kunt zien, veel meer. Een medium fungeert eigenlijk als een soort tussenpersoon tussen het onzichtbare en het fysieke, vaak ook wel de levenden en de doden genoemd. Een medium wordt soms ook aangeduid met de term paragnost, waarzegger of helderziende.

Wat is een medium?                                                                                                                                                     Een medium is een paranormaal persoon dat boodschappen doorkrijgt van andere wezens.                   Dit kan gebeuren wanneer het medium in trance is, maar het kan ook wanneer het medium bij volle bewustzijn is. Verkeren in trance is geen vereiste om boodschappen te kunnen ontvangen.                     Een medium ontvangt dus boodschappen tijdens een zogenaamde reading. Dit kunnen elementen, hogere of lagere geesten of zelfs de mensen zelf zijn. In het laatste geval straalt iemand die een medium bezoekt zijn of haar gedachten en emoties zo sterk uit dat het medium in staat is ze op te pikken. Een medium wordt soms ook wel een paragnost genoemd.

Wat is een goed medium?                                                                                                                                           Er bestaat geen richtlijn of iets dergelijke voor een goed mediumschap. Uiteindelijk is het het beste dat je zelf iemand uitkiest waarbij je je op je gemak voelt en waar je vertrouwen in hebt. Een paranormaal medium valt of staat niet alleen bij de boodschappen die het binnenkrijgt, maar ook de kwaliteit van beoordeling van wat relevant is om op te pikken en wat niet is belangrijk. Een medium kan ook gevoelig zijn voor auditieve boodschappen, terwijl een ander medium juist werkt met niet-tastbare energiestromen.

Praten met overledenen?                                                                                                                                             De vraag of mediums werkelijk contact kunnen leggen met een overleden (dierbare) en helderziend zijn, is een vraag die vrijwel niet te beantwoorden valt, al hangt het antwoord voor een groot deel af van wat men verstaat onder de geesten van overledenen. Een medium lijkt vooral met het basalere karakter van een overledene te kunnen communiceren, met andere woorden: de oppervlakkige en vaak slechtere eigenschappen van een dierbare. Communiceren met de betere en diepere karakters van een overledene is erg lastig voor een medium. Dit kan je dan ook het beste zelf doen, onder andere door te dromen.

Een medium vinden:                                                                                                                                                     Het is kinderlijk eenvoudig om in contact te komen met een medium. De zoektocht naar een geschikt medium kan echter een lange tijd in beslag nemen. Dit is niet erg, het is juist heel erg belangrijk dat je een medium bezoekt waarbij je je op je gemak voelt. Op een paranormale beurs kan je diverse mediums ontmoeten. Velen hebben echter een winstoogmerk en laten je enorme bakken met geld op tafel leggen om je vervolgens naar huis te sturen met een opsomming van uw karaktertrekken die je je nichtje van drie nog zou kunnen laten maken. Ga vooral af op de intuïtie, dit blijkt vaak de beste raadgever.

Vooroordelen ontkracht:                                                                                                                                             Een medium draagt niet persé zwarte kleren.                                                                                                         Een medium is geen heks.                                                                                                                                           Een medium heeft geen zwarte raaf op haar schouder.                                                                                       Een medium heeft geen winstoogmerk.                                                                                                               Een medium is niet persé een vrouw maar kan ook een man zijn.                                                                     Een medium is niet persé een geitenwollensokkentype.                                                                                 Een medium kan niet iedereen helpen.                                                                                                                     Een medium kan niet altijd helpen.

De paranormaal beurs: een nieuwe ervaring!                                                                                                        In bijna elke stad van enige omvang wordt er weleens een paranormaal beurs georganiseerd.               Maar wat is dit eigenlijk voor een beurs? En wat kan je er allemaal doen? Welke ervaringen hebben mensen met zo een beurs en hoe weet ik of zo een beurs iets voor mij is?

De paranormaal beurs:                                                                                                                                                 Vaak wordt de paranormaal beurs gehouden in een grote evenementen hal. Er zijn een hoop verschillende stands die allemaal iets anders aanbieden. Sommige thema’s komen op bijna elke paranormale beurs langs. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan handlezingen en het laten maken van een aura foto. Maar ook het in contact komen met je gids of er juist achter komen wie jouw gids en is. Communiceren met overledenen en met het hiernamaals behoort ook vaak tot de mogelijkheden.

De mensen die er werken zijn net zo divers als de beurs zelf! Je kunt dan denken aan paragnosten, mediums, astrologen, haelers, gebedsgenezers en therapeuten. Sommige standhouders laten zich niet zo graag in één van deze hokjes drukken en bieden iets aan dat geheel uniek is. Daarnaast zijn er ook nog stands die boeken verkopen, stenen of andere leuke spullen die iets te maken hebben met spiritualiteit of het paranormale. De mensen die op de beurs staan geven allemaal anders kleur aan het ‘paranormale’ en iedereen heeft zijn eigen talenten en specialisatie. Dat maakt het aanbod van de paranormaal erg verrassend en afwisselend. Voor iedereen is er wel iets te vinden!

Ervaringen paranormaal beurs:                                                                                                                                   Omdat de het aanbod erg divers is zijn ook de ervaringen sterk uiteenlopend. Sommige mensen laten zich ‘genezen’ en voelen zich meteen of de dagen erna een stuk beter. Andere mensen krijgen antwoorden die voor hun erg belangrijk zijn en voelen zich gesterkt. De paranormaal beurs ademt wel een geheel andere sfeer uit dan de meeste andere beurzen en is wellicht daarom al de moeite waard om eens te bezoeken. Soms zijn er mindere ervaringen. Mensen krijgen dingen te horen die ze eigenlijk niet wilden horen/weten of zijn ontevreden over één van de diensten die de standhouders aanbieden. Laat je hierdoor niet weerhouden om een ander standhouder te bezoeken. Verschillen in kwaliteit zijn er. Aan te raden is dan ook om open te staan voor wat je consult.

Kosten:                                                                                                                                                                           Bij iedere beurs gelden weer andere prijzen afhankelijk van het aanbod en locatie. Meestal wordt er entree gevraagd. Dat is vaak iets meer of minder dan vijf euro. Voor een consult, healing of andere ‘dienst’ verschillen de prijzen.  Sommige consulten kosten 10 euro en sommige 15 euro. Dit bepaalt de standhouder voor het grootste deel zelfs. Soms wordt er vanuit de beursorganisatie een maximumtarief opgelegd voor wat de standhouders mogen vragen voor hun diensten. Toch zijn er vaak ook gratis dingen te doen zoals het bezoeken van een lezing. De meeste paranormaal beurzen worden georganiseerd door Paraview die erop toeziet dat er nette prijzen gevraagd worden voor diensten.

Is de paranormaal beurs iets voor mij?                                                                                                                     De ene paranormaal beurs is de andere niet. Maar als je open staat voor de gedachte dat er meer is tussen hemel en aarde kan een bezoek aan de paranormaal beurs een leuke ervaring zijn. Het bezoeken van de beurs verplicht je tot niets en je kan er gewoon eens rondlopen. Dat is al een ervaring op zichzelf. Zoek je antwoorden of kamp je met klachten waarvan je niet weet hoe je hiervan af moet komen? Dan kan de paranormaal beurs een uitkomst zijn!                                                           

Maak jouw eigen website met JouwWeb