Via de handen kunnen we veel te weten komen van het karakter en de aanleg van iemand. In tegenstelling tot wat veel mensen denken (of soms pretenderen) is het heel lastig om de "toekomst voorspellen" uit de lijnen om iemands handen. Maar het is misschien maar beter ook, omdat we daardoor nog steeds zelf invloed kunnen uitoefenen en we niet volledig van "ons lot" afhankelijk zijn. De vrije wil is een van de grootste geschenken aan de mens, en we dienen onszelf er niet mee die vrije wil in te ruilen voor een volledig vaststaande toekomst!  

Links op de foto zijn de drie belangrijkste handlijnen aangegeven:
(1). de Levenslijn (blauw)
(2). de Hoofdlijn (groen)                                                                                   (3). de Hartlijn (rood)

(1) De Levenslijn                                                                                                                                                             De levenslijn geeft ons informatie over hoe iemand in het leven staat, hoe energiek iemand is en hoe zijn lichamelijke gesteldheid is. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt kun je niet uit de lengte van de levenslijn niet direct de lengte van je leven afleiden. Dat hangt van veel andere factoren af.  Om de levenslijn van iemand te kunnen interpreteren gaan we kijken naar de verschilpunten met een "ideale" lijn. Een ideale levenslijn is krachtig, betrekkelijke diep en loopt enigszins gebogen en zonder onderbrekingen of aftakkingen over de hand. Een lange, sterke en diepe Levenslijn staat meestal voor een sterk en vitaal leven.  Een korte, vage en oppervlakkige Levenslijn geeft meer een moeizaam leven met gezondheidsproblemen aan. We beginnen om de levenslijn in beide handen met elkaar te vergelijken. Als de levenslijn in de linkerhand minder ver doorloopt dan in de rechterhand, dan betekent dit dat iemand zijn hele leven hard heeft gewerkt om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een onderbreking in de lijn wijst meestal op een ziekte. Een onderbreking die wel in de linkerhand aanwezig is, maar niet in de rechterhand, kan op een vrij ernstige ziekte wijzen. De plaats van de onderbreking is een indicatie van de leeftijd waarop die ernstige ziekte zal plaatsvinden             (of reeds heeft plaatsgevonden).

(2) De Hoofdlijn                                                                                                                                                               De Hoofdlijn heeft te maken met zaken als verstand en waarnemingsvermogen. De "ideale" Hoofdlijn begint net boven de Levenslijn en eindigt midden op de handpalm, recht onder de pink. Iemand met een dergelijke Hoofdlijn heeft een goed verstand, is realistisch en onafhankelijk. Begint de Hoofdlijn onder de Levenslijn, dan kunnen we te maken hebben met iemand die nerveus, gevoelig en behoudend is en voor wie de familie erg belangrijk is. Als de Hoofdlijn de Levenslijn raakt wijst op een krachtige persoonlijkheid die talent heeft en ambitieus is. Hoe langer de Hoofdlijn is, hoe sterker deze eigenschappen naar voren zullen komen. Een korte Hoofdlijn hoort meestal bij iemand die praktisch en nuchter van aard is met een goed geheugen maar met betrekkelijk weinig fantasie. Een lange Hoofdlijn die sterk naar beneden loopt behoort bij iemand die creatief is en veel fantasie heeft, en veel interesse heeft in literatuur, kunst of muziek. Maar die net als iemand waarvan de Hoofdlijn een beetje vaag is of misschien zelfs wel helemaal ontbreekt een enigszins gebrekkig vermogen om zich lang achtereen op hetzelfde te kunnen concentreren. Een Hoofdlijn die heel dicht bij de Hartlijn ligt betekent dat het verstand het van het gevoel wint. Als de twee lijnen niet al te ver uit elkaar liggen, dan hebben we te maken met iemand die betrouwbaar en hulpvaardig is. Een Hoofdlijn en Hartlijn die ver uit elkaar liggen wijzen op iemand die ongeduldig en gehaast is. 

(3) De Hartlijn

De Hartlijn heeft betrekking op zaken die met het gevoel te maken hebben, zoals vriendschep, liefde, stemmingen en emoties. De Hartlijn geeft ook informatie over (huidige en eventuele toekomstige) relaties.  We beginnen weer met het beschrijven van de "ideale" Hartlijn. (Zie de rode lijn op de foto aan het begin van dit artikel.) Welnu, de ideale Hartlijn begint tussen de wijsvinger en middelvinger en loopt met een flauwe boog tot aan de rand van de hand onder de pink. Zo'n Hartlijn duidt op een rechtschapen persoon, met een openhartige, gevoelige en open karakter. Hoe dieper de lijn, hoe gevoeliger de persoon is. Als de lijn dichter bij de middelvinger begint, dan hebben we vermoedelijk te maken met iemand die minder gepassioneerd is. Een vage Hartlijn of een Hartlijn die geheel ontbreekt zal wijzen op iemand die weinig gevoel heeft en koud en ongeïnteresseerd is in anderen. Een hartlijn die aan het einde dun en vaag wordt komt vaak voor bij mensen die relatieproblemen hebben. Breuken in de Hartlijn duiden op een verbroken relatie. Meerdere breuken wijzen op meerdere liefdesrelaties. Als de Hartlijn zakt in de richting van de Hoofdlijn, dan kan dat wijzen op een jeugd die niet erg gelukkig is geweest. Maar het kan er tevens op wijzen dat ervan geleerd is en dat er een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Een Hartlijn die midden onder de wijsvinger begint behoort bij iemand die betrouwbaar is en waarop je kunt bouwen. Iemand met een lange Hartlijn is romantisch en toont sterke emoties, terwijl een korte Hartlijn juist een gebrek aan gevoel en emoties aangeeft.

Handlezen: iedereen kan het leren!                                                                                                                           Handlezen is al zo oud als de mensheid. De handvormen, vingers en nagels hebben allemaal wel iets verschillend te vertellen over ons karakter. De linker- en rechterhand vertellen ons beiden iets verschillend over ons leven. Al de lijnen die op onze handen zichtbaar zijn, laten ons weten, hoe het met onze relatie, werk, gezondheid en dergelijke gesteld is.

Handvormen                                                                                                                                                                   Om de handvorm te kunnen bepalen bekijk je de palm van de pols tot de vingers. Bij de linkerhand kijken we naar de kwaliteiten en karaktertrekken, terwijl de rechterhand ons laat zien hoe we deze aanleg ontwikkeld hebben.

De vierkante hand
Heeft vierkante vingertoppen, mooie gevormde vingers, een hoekige buitenkant van de palm en een vierkante basis van de hand. Deze hand kom je in elke categorie van de bevolking tegen. Mensen met zo een hand hebben vaak vast gewoonten, een groot respect voor wetten, zijn praktisch, ordelijk en logisch denkend. Ze hebben geduld, maar kunnen ook koppig zijn.

De filosofische hand                                                                                                                                                       Heeft lange, knobbelige vingers, waarvan de handpalm rechthoekig of vierkantig is. Mensen met zo een hand willen altijd alles begrijpen en denken steeds diep na alvorens iets te beslissen.                    

De psychische hand
Heeft smalle vingers en een lange palm. Dit zijn meestal zeer goed verzorgde handen.                              

De gemengde hand
Hier kunnen de vingers en de palm zoveel verschillende vormen hebben. Als je een hand niet kan erkennen in één van de andere handen, dan heb je een gemengde hand.

De spatelvormige hand
Heeft qua vingers weg van een spatel en de palm is meestal hoekig en heeft boven- of onderaan een verbreding.

De elementaire hand
Deze hand heeft meestal korte rechthoekige vingers. De hele hand lijkt breed en lomp en de palm is dik. Het wijst meestal op instinctieve reacties.

De conische hand
De omtrek van de hand is wat ronder, eigenlijk is alles wat ronder, zowel de vingers als de palm.           De middelvinger is meestal het langste en de pink is vaak laag ingezet.
Deze mensen houden van nieuwe ervaringen, van afwisseling, ze vervelen zich snel en willen zeker alles 1 keer geprobeerd hebben.

Grootte van de hand                                                                                                                                                   Deze mensen hebben oog voor detail, soms kunnen ze zelfs moeite hebben om het overzicht te behouden.  Ze verspreiden vaak hun talenten aan kleine dingen.

De kleine hand
Deze mensen overzien meestal in 1 keer alles, maar het detail laat het vaak afweten. Meestal is het alles of niets voor hen. Vaak kunnen deze mensen ook last hebben van geheugenverlies, behalve als het gaat om persoonlijke zaken.

Links- of rechtshandig
De linkerkant van de hersenen bestuurt de rechterkant van het lichaam en de rechterkant de linkerkant van ons lichaam. Doordat links handige leven in een wereld waar de meeste toch wel rechtshandig zijn, is hun oplettendheid zeer goed ontwikkeld. Links handige zijn snel van begrip.

De 4 elementen                                                                                                                                                               Bij heel veel zaken komen de 4 elementen, vuur, aarde, lucht en aarde steeds terug. Vingers zijn lang, als de middelvinger, even lang is of iets langer dan de palm. Je kan dit meten vanaf de basis van de hand tot de aanzet van de middelvinger. Als deze korter is dan de palm, spreken we van korte vingers.

De vuurhand                                                                                                                                                                   Bij een vuurhand zijn de vingers korter dan de palm en is de basis ervan spatelvormig. Mensen met een vuurhand zijn uitstekend in het oplossen van problemen. Vaak werken deze mensen bij politie, brandweer of ambulance, omdat ze goed zijn in noodsituaties. Meestal is het ook goed om activiteiten te zoeken met een geestelijke uitdaging.

De aardehand
Deze hand heeft altijd een stevige duim. Deze mensen houden van routine, ze hebben veel geduld en zijn soms ook lichtgeraakt. Ze worden niet graag op fouten gewezen.

De luchthand
Deze hand heeft lange, fijne vingers en de palm kan er fijn en hobbelig uitzien. Mensen met een luchthand zoeken graag vrienden van hetzelfde niveau. Hun emoties kunnen zeer snel veranderen. Communicatie is zeer belangrijk voor hen. Ze hebben graag alles in de hand. Zij oefenen vaak volgende beroepen uit: telefonist en receptionist.

De waterhand
Mensen met waterhanden doen vaak maatschappelijk werk, of hulpverlening en ze zijn zéér goede luisteraars. Deze mensen blijken ook vaak goede schrijvers te zijn, zolang ze geen deadline voorgeschoteld krijgen.

Vingers                                                                                                                                                                           Als er veel ruimte is tussen wijs- en middelvinger dan heb je veel zelfvertrouwen en ben je onafhankelijk. Een echt leiderstype. Als er veel ruimte zit tussen middel- en ringvinger dan ben je vindingrijk, maar ook wat zelfzuchtig. Je moet wat meer rekening houden met anderen. Zit er veel ruimte tussen ringvinger en pink dan ga je graag je eigen weg. Je hebt graag ruimte en houdt niet van tijd- of energieverspillingen. Heb je tussen alle vingers veel ruimte dan hou je van individualiteit en vrijheid.

Nagels de amandelvormige nagel:                                                                                                                              Dit wijst op een stabiele persoonlijkheid. Mensen met zo een vingers zijn loyaal, eerlijk en betrouwbare vrienden.
De schelpvormige nagel:
Deze wijzen op een minder goede gezondheid en dit meestal door een hevige schok te hebben meegemaakt.
De klauwvormige nagel:
Deze wijzen meestal op een slechte eetgewoonte die de gezondheid beïnvloedt.
De vierkante nagel:
Deze wijzen meestal op een kritische aard, mogelijk heeft de persoon een gebrek aan emotie.
De rode nagel
Deze wijzen op opvliegendheid.
 

De lijnen in de hand                                                                                                                                                     De levenslijn een korte levenslijn wil niet zeggen dat je maar kort zal leven, het betekent alleen dat je wat gevoeliger bent.
De hoofdlijn                                                                                                                                                                     Is één van de belangrijkste die we hebben. Ze vertelt je hoe je informatie verwerkt en toepast.
De hartlijn
Deze vertelt ons alles over emotionele reacties, het karakter en de persoonlijkheid. Hoe ronder de hartlijn is, hoe emotioneler die persoon zal reageren. Hoe rechter de lijn is, hoe minder flexibel die persoon is. Een zwakke lijn behoort toe aan de verlegen personen.
Loopbaanadvies                                                                                                                                                           Hand van de leider open handen met rechte vingers en een grote duim wijzen op een echte leider.
Hand van een volger
Kleine handen zijn vaak van mensen die braaf doen wat er gezegd wordt.
De ronde hand
Een ronde hand met lange vingers en palm wijzen op een creatieve loopbaan.