Getallen van de engelen                                                                                                                                         Waarom zie je altijd dezelfde getallen, waar je ook bent? In Getallen van de engelen word uitgelegd dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallen reeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt.  Deze handige lijst biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen. Het wordt verdeeld over meerdere pagina,s anders word het te lang

600; God en het universum voorzien in al je behoeften. Geef alle zorgen en getob over de vervulling van je materiële behoeften aan de Schepper en sta open voor het ontvangen van wonderen en zegeningen.

601; Bid en affirmeer dat God al je behoeften vervult, en het gebeurt.

602; Vertrouw op Gods liefdevolle kracht om te helen en alles te geven wat je nodig hebt.                 Vraag de Schepper om hulp, en verwacht wonderen!

603; God en de verlichte meesters helpen je alles te ontvangen wat jij en je dierbaren nodig hebben.

604; De Schepper en de engelen hebben je gebeden gehoord en beantwoord.                                         Sta open voor ontvangen op wonderlijk verrassende manieren.

605; God helpt je, je werkbestaan te veranderen zodat er altijd in je spirituele en fysieke behoeften wordt voorzien.

606; Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat al je driedimensionale behoeften moeiteloos naar jou en je dierbaren toe stromen.

607; God zegent de weg die je bewandelt en voorziet in al je materiële behoeften.

608; Geef al je zorgen om geld aan God en sta open voor het ontvangen van alle zegeningen en overvloed die op mysterieuze en wonderbaarlijke wijze op je pad komen.

609; God helpt je alles te manifesteren wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht.                   Laat los en laat God je volledig helpen.

610; Je positieve gedachten en affirmaties creëren samen een oneindige stroom van goeds voor jou en je dierbaren.

611; Het is van essentieel belang dat je, je gedachten over de vervulling van je materiële behoeften op je wensen gericht houdt, en niet op je angsten.

612; Vertrouw erop dat je gebeden, affirmaties en visualisaties zich met goddelijke timing en in volmaakte orde manifesteren. Hoe meer je gelooft, hoe meer je de stroom van voorzieningen op je pad zult ervaren.

613; Je gebeden tot de verlichte meesters zijn gehoord en beantwoord.                                                         Zij zorgen ervoor dat al je behoeften worden vervuld.

614; De engelen vragen je positief te blijven terwijl je met hen samenwerkt om je wensen in werkelijkheid om te zetten. Jij en de engelen vormen een team.

615; Je nieuwe positieve houding en de affirmaties die je, je eigen hebt gemaakt, helpen je alles te manifesteren wat je nodig hebt.

616; Houd je gedachten positief, verwacht wonderen en weet dat er in je behoeften wordt voorzien. Geef alle angsten aan de hemel om ze te laten helen, want zorgen staan het manifesteren in de weg. Blijf optimistisch en weet dat alles goddelijk en volmaakt geordend is.

617; Door je positieve affirmaties ben je op de juiste weg om alles te manifesteren wat je nodig hebt. Blijf positief denken, want het werkt!

618; Weet dat God de goddelijke bron van je overvloed is en geef alle geldzorgen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren. Je spirituele inzicht in geld heeft je in de goddelijke stroom van overvloed gebracht.

619; Stel je levenstaak niet uit vanwege zorgen om geld of materiële behoeften. Gebruik in plaats daarvan je door God gegeven manifesteer kracht om alles wat je nodig hebt zodanig te visualiseren dat het werkelijkheid wordt.

620; Vertrouw erop dat God je steunt bij de vervulling van je materiële behoeften, evenals die van deze wereld. Hoe meer je gelooft, hoe meer je Gods zegeningen en wonderen opmerkt. 

621; Je voortdurende vertrouwen en werk met affirmaties, zorgen ervoor dat je behoeften op wonderbaarlijke wijze worden vervuld.

622; Vertrouwen is de sleutel tot het manifesteren van alles wat je nodig hebt.                                     Hoe meer je vertrouwt, hoe meer wonderen je opmerkt en ervaart.

623; De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in je materiële behoeften wordt voorzien.                   Ze vragen je vredig te blijven, in de wetenschap dat alles in orde is.

624; Je geloof in de liefde en macht van de engelen heeft hen in staat gesteld je te helpen, zowel in materieel als in spiritueel opzicht. Blijf in de engelen en in wonderen geloven!

625; Je vertrouwen en geloof brengen positieve veranderingen teweeg, die jou en je dierbaren helpen een beter leven te genieten. Er is werkelijk niets wat je hoeft te vrezen of waar je, je zorgen over hoeft te maken.

626; De antwoorden op je gebeden is je verbazingwekkende vertrouwen en geloof.                               Stijg boven alle illusies van problemen uit en maak je de spirituele waarheid eigen dat alles goddelijk geordend is. Je geloof brengt wonderen tot stand.

627; Je geloof is gerechtvaardigd en gegrond, want het helpt ervoor zorgen dat al je behoeften worden vervuld.

628; Geloof meer in wonderen dan in de illusie van problemen, vooral wat geld betreft. Investeer in positief denken, en je zult snel het dividend ervan plukken.

629; Blijf geloven dat je goddelijke levensopdracht je financieel ondersteunt.                                             Je geloof in dit principe maakt het waar.

630; God en de verlichte meesters waken over jou en je dierbaren en zorgen ervoor dat er goed voor je gezorgd wordt. Met zo krachtige hulp hoef je, je geen zorgen te maken.                                                    

631; Blijf de verlichte meesters om raad vragen met betrekking tot de volgende stap die je nemen moet en volg daarna vol vertrouwen deze raad op.  Geef materiële zorgen over aan de verlichte meesters.

632; De verlichte meesters vragen je optimistisch en vol vertrouwen te blijven met betrekking tot de vervulling van je materiële behoeften. Ze leiden je in alle opzichten, je hoeft alleen maar naar hen te luisteren en hun raad op te volgen.

633; Je wordt door veel verlichte meesters omringd, en ze bieden je ongelimiteerde hulp.                       Ze beschermen, begeleiden en zorgen voor jou en je dierbaren.

634; Maak je geen zorgen, de engelen en verlichte meesters zijn bij je en zorgen ervoor dat je materiële behoeften worden vervuld, nu en altijd.

635; De verlichte meesters helpen je, je opvattingen te veranderen, zodat je niet meer gevangen bent in de illusie van schaarsheid en gebrek. Je nieuwe overvloed,s denken helpt je alles wat je nodig hebt snel en moeiteloos te manifesteren.

636; Geef alle zorgen en getob over materiële zaken aan de verlichte meesters, die van je houden en in je behoeften willen voorzien.

637; De verlichte meesters feliciteren je met het werk dat je hebt verzet, want het heeft je op het juiste pad gebracht om je te verzekeren van een gestage stroom van materiële steun en voorzieningen.

638; De verlichte meesters verzekeren je dat je altijd genoeg geld zult hebben.                                           Ze vragen je, je zorgen over financiën los te laten, en hun de kans te geven je te leiden en te helpen.

639; De verlichte meesters steunen je in materieel en spiritueel opzicht bij je levenstaak.                   Laat je zorgen los en concentreer je op je taak.

640; Geef materiële zorgen over aan God en de engelen, die op dit moment bij je zijn en je in  alle opzichten helpen.

641; De engelen steunen je bij het manifesteren door je te helpen je wensen te zien als al vervuld. Werk met deze hemelse wezens samen om positief in de magnetische energie van dankbaarheid verankerd te blijven.

642; De engelen vragen je erop te blijven vertrouwen dat er in al je behoeften wordt voorzien, want ze helpen je met de manifestatie ervan. Geef al je zorgen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren.

643; De engelen en verlichte meesters waken over jou en je gezin om ervoor te zorgen dat er in al jullie behoeften wordt voorzien. Laat spanningen los en geef ze aan de hemel.

644; De aartsengelen, samen met de rest van het engelen-rijk, steunen je bij alle aardse en materiële zaken.

645; Sta open voor veranderingen, want ze brengen je de antwoorden op je gebeden.                             De engelen verbeteren de kwaliteit van je leven door je te helpen datgene los te laten wat niet in evenwicht is of niet nodig is.

646; Geef al je zorgen, getob en angsten over aan de engelen.                                                                   Weet dat ze altijd bij je zijn en je met alles helpen.

647; De stappen die je neemt, zijn volledig in overeenstemming met de aanwijzingen van je engelen.

648; De engelen helpen je gebrek en schaarste te vervangen door overvloed en voorspoed.                   Eerst doet dit zich voor in je denken en opvattingen en daarna in de materiële wereld.

649; Het is nu de tijd om aan je goddelijke levensopdracht te werken, want de aartsengelen en engelen steunen je volledig in alle opzichten.

650; Deze huidige transformatie helpt je, je los te maken van materiële beperkingen.                   Vertrouw op de stappen die je worden ingegeven en bied God de gelegenheid je te steunen.

651; Neem rustig de tijd om via meditatie volledige helderheid te verkrijgen over je ziels-wensen.     Blijf positief denken over noodzakelijke veranderingen en geef zorgen aan de hemel voor heling.

652; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doormaakt of overweegt, je helpen in de materie te manifesteren.

653; De verlichte meesters leiden je naar waardevolle en belangrijke veranderingen, die ervoor zorgen dat er beter in je materiële behoeften wordt voorzien.

654; De veranderingen die je overweegt betreffende je gedrag, gewoonten of patronen worden door de engelen ondersteund.

655; Je ondergaat een belangrijke verandering, die uiteindelijk mooie zegeningen in je wereld brengt. Sta open voor deze verandering, want dat is beslist een verandering ten goede.

656; Je verandert je kijk op de materiële wereld, zodat je moeiteloos in je materiële behoeften voorziet, in plaats van ervoor te worstelen.

657; De stappen die je neemt, brengen je op de goede weg en dat leidt tot de door jou gewenste transformatie. Tijdens het proces wordt er in al je behoeften voorzien.

658; Deze verandering zorgt voor een positieve invloed op je financiële toestand.                                     Laat materiële zorgen los en richt je op het opvolgen van de goddelijke raad.

659; Je zet je in voor je goddelijke levensdoel en bent bereid de menselijke stappen te nemen die nodig zijn om je opdracht uit te voeren. Blijf onbevangen, flexibel en positief.

660; Breng je gerichtheid op het materiële in evenwicht met spirituele contemplatie.                           God helpt je bij het vervullen van je behoeften. Geef alle zorgen en spanningen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren.

661; Je gedachten creëren je ervaringen. Doe alsof je wensen zich al gemanifesteerd hebben, want de spirituele waarheid is dat, dat zo is.

662; Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien en neem de nodige menselijke stappen om je goddelijk geïnspireerde ideeën in daden om te zetten.

663; De verlichte meesters helpen je te handelen naar de gegeven goddelijke raad om ervoor te zorgen dat er in al je behoeften wordt voorzien.

664; Geef alle spanningen en materiële zorgen over aan de engelen.                                                           Ze zijn bij je en zorgen ervoor dat er onbeperkt in je behoeften wordt voorzien.

665; Materiële en aardse problemen worden opgelost terwijl je de door goddelijke raad ingegeven veranderingen doorvoert. Geef gehoor aan spontane opwellingen en je intuïtie,  want die geven aan hoe je gebeden beantwoord worden.

666; Het is tijd om je tot Spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen.                     Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

667; Je bent op de juiste weg om materiële illusies van schaarsheid en concurrentie om te zetten in een oneindige toevloed. Blijf je door middel van gebed en meditatie met het spirituele bezighouden om een evenwicht te bereiken.

668; Je begint aan een schitterende nieuwe tijd waarin je financiële behoeften worden vervuld door goddelijke liefde, en niet door angst voor schaarste. Blijf je richten op Spirit, de ware bron van alles wat je nodig hebt.

669; Laat alle materiële zorgen aangaande je goddelijke levensopdracht los en weet dat je momenteel geschikt bent om je belangrijke opdracht te vervullen.

670; Je gebeden met betrekking tot materiële zaken zijn gehoord en worden door God beantwoord. Heb geen angst of zorgen.

671; Je positieve affirmaties en visualisaties hebben effect en helpen je te manifesteren wat je nodig hebt. Ga zo door!

672; Vertrouw erop dat de vervulling van je aardse, materiële wensen op gang komt terwijl je goddelijk geïnspireerde stappen neemt.

673; Je gebeden tot en verbinding met de verlichte meesters helpen je in alle opzichten, zoals ervoor zorgen dat er ruimschoots in je materiële behoeften wordt voorzien.

674; De engelen steunen de stappen die je in deze kwestie neemt en willen je laten weten dat je op het goede spoor zit. Geef al je zorgen aan de engelen en geef hun de kans je te helpen met aardse zaken.

675; Je hebt veranderingen doorgevoerd (en voert nog veranderingen door) die je op de juiste weg hebben gebracht om een grotere stroom materiële voorzieningen te manifesteren.

676; Je bent op de goede weg om een oneindige stroom aardse benodigdheden te manifesteren.   Geef al je materiële zorgen over aan de hemel en volg de goddelijke raad die je krijgt onbevreesd op.

677; Je neemt de menselijke stappen die je goddelijke ingevingen omzetten in daden.                     Tijdens het proces worden al je behoeften vervuld. Ga zo door!

678; De stappen die je neemt, hebben je op de juiste weg naar overvloed gebracht.                                 Geef zorgen of getob aan de hemel.

679; Het is raadzaam je goddelijke levensopdracht nu je volledige aandacht te schenken.                 Maak je niet druk om materiële zaken, want daar wordt voor gezorgd.  Richt je gewoon op je taak.

680; Er is niets om je zorgen over te maken. God vervult je materiële en financiële behoeften.             Blijf je verbinding met de hemel verdiepen door gebed en meditatie.

681; Houd je gedachten over geld en manifesteren positief en geef al je zorgen aan de hemel om ze te laten trans muteren en helen. Je affirmatieve gedachten manifesteren de overvloed die je, je wenst.

682; Vertrouw op de stappen die je neemt, want ze leiden je naar goddelijke overvloed.

683; De verlichte meesters helpen je angsten met betrekking tot geld los te laten en moedigen je aan open te staan voor het ontvangen van overvloed op goddelijk geïnspireerde manieren.

684; De engelen zorgen ervoor dat er overvloedig in je materiële behoeften wordt voorzien en dat je financiële zekerheid hebt.

685; Je hebt positieve veranderingen aangebracht in je visie op en omgang met geld.                         Geef alle overige angsten omtrent je financiën aan de hemel en zet de deur open voor overvloed.

686; Je laat het oude patroon van elkaar afwisselende rijkdom en armoede los en leert financiële zekerheid en een consequent inkomen te manifesteren. Blijf angsten omtrent geld aan de hemel geven en vertrouw op de goddelijke aanwijzingen.

687; Je bent op de goede weg met wat je in deze kwestie hebt ondernomen om op ieder terrein goddelijke overvloed te manifesteren.

688; Door je materiële zorgen los laten heb je de deur opengezet voor golven van overvloed.               Blijf op de hemel vertrouwen voor ondersteuning en de vervulling van je behoeften.

689; Concentreer je uitsluitend op de vraag hoe je kunt dienen, en denk zelfs niet aan geld. Door je levenstaak ben je verzekerd van de vervulling van je materiële behoeften, nu en in de toekomst.

690; God helpt je op goddelijke wijze anderen te helpen en levert je alles wat je nodig hebt om je levenstaak tot een succes te maken.

691; Je positieve intenties, gedachten en affirmaties hebben voor de hemel de deur geopend om je volledig bij je goddelijke levensdoel te steunen. Maak je nergens zorgen over: richt je alleen op je taak.

692; Vertrouw erop dat in al je behoeften voorzien wordt terwijl je aan je goddelijke levensopdracht werkt.

693; De verlichte meesters voorzien in je materiële behoeften terwijl jij je concentreert op je goddelijke taak in dit leven. Vraag hun je te helpen met alle aspecten van je opdracht.

694; De engelen zijn bij je en begeleiden je constant op de weg naar je ziels-doel.                       Concentreer je op dienstbaar zijn en laat je in alle opzichten steunen door de engelen.

695; De veranderingen die je hebt doorgevoerd, hebben je in staat gesteld je op je goddelijke levensdoel te concentreren. Al je behoeften worden vervuld wanneer je stappen neemt om je opdracht uit te voeren.

696; Laat alle materiële zorgen los die je levenswerk zouden kunnen vertragen.                                           Je goddelijke levensopdracht is heel belangrijk en er is nu veel behoefte aan.                                     Concentreer je op je taak, en al je behoeften worden vervuld.

697; Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht. Blijf alles wat je nodig hebt mee creëren door middel van gebed en affirmatie en door je innerlijke aanwijzingen te volgen.

698; Wanneer je angsten en de neiging tot uitstellen loslaat, openen de deuren naar je goddelijke levensdoel zich wijd. Richt je op dienstbetoon en je ziels-passie, en al het andere zal vanzelf op je pad komen.

699; Ga aan de slag, lichtwerker! Stel je missie niet uit vanwege materiële zorgen. Richt je er in plaats daarvan op de wereld te helpen door middel van je innerlijke raad en je passies.                                       In al je behoeften zal worden voorzien wanneer je, je concentreert op dienstbaar zijn.