Maar ook al worden we er steeds door omringd, eigenlijk  letten we er bijna nooit op. We zijn ons meestal alleen maar bewust van kleur op momenten dat die er vrijwel niet is, bijvoorbeeld op een donkere bewolkte dag, of wanneer een enkele kleur ons opvalt bij een felgekleurde auto of  een opzichtig voorwerp of kledingstuk. De wereld van de natuur is verzadigd van alle schakeringen van kleur; de kleuren van bloemen en dieren, en ogen, haar, huid en lippen spelen een belangrijke rol in de manier waarop we, bewust of onbewust, de wereld zien en interpreteren, en andersom, hoe we worden waargenomen. Gezien door de sepiakleurige lens van een ouderwetse filmcamera ziet de wereld er maar saai uit, zo verstoken van warmte en pracht, zonder kleur. Kleur heeft niet alleen voor ons op individueel niveau een grote betekenis, ook hele beschavingen, in verschillende tijden en plaatsen, hechten enorm veel belang aan kleur.  Door de eeuwen heen hebben beschavingen en volkeren uiteenlopende betekenissen en eigenschappen toegedicht, zowel bij magische rituelen en religieuze ceremonies als bij traditionele genezingen. De oude Egyptenaren geloofden dat de ware essentie van dingen deels werd uitgedrukt in de kleur ervan. In de meeste religieuze tradities werden kleurcodes ontwikkeld die ook op een onbewust niveau een afspiegeling waren van hun natuurlijke en culturele leefomgeving. In de christelijke tradities wordt de Maagd Maria vaak geassocieerd met blauw, de kleur van de ziel en genezing.

In India en Sri Lanka associëren veel ayurvedische genezers een kleur met een van de belangrijkste chakra” (spirituele energiecentra in ons lichaam). Rood  is de kleur van het basischakra, het centrum dat te maken heeft met ons instinct tot zelfbehoud, terwijl groen de kleur is die hoort bij het hartchakra, in het centrum van het lichaam, het middelpunt tussen de spirituele en de materiële wereld.  Hoewel er geen enkele kleur is die ooit precies dezelfde betekenis heeft gehad in alle culturen over de hele wereld, laten de overeenkomsten en verschillen zien dat kleur en de betekenis ervan toch iets universeels is. Huidige kleurpsychologen zijn van mening dat kleur onze stemming en ons gevoel van welzijn beïnvloedt. Niet voor niets verdelen kunstenaars kleuren ruwweg in warme (rood, oranje en (geel) en koele (groen, blauw en violet) kleuren, afgaand op het effect dat ze lijken te hebben op onze geestelijke toestand. De Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1861-1925), een van de eerste pioniers op het gebied van de kleurentherapie, ontwikkelde theorieën die de nadruk legden op het belang van het gebruik van verschillende kleuren in klaslokalen.

De Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961) was van mening dat Sigmund Freuds methode van ‘ vrije associatie’ in dromen, waarbij een patiënt wordt aangemoedigd om de serie van vrije associaties die het gevolg zijn van een enkel droombeeld te blijven volgen, ook kon worden toegepast op vormen van waakdromen. Wanneer we langere tijd blijven staren naar een onregelmatige gevormd beeld of voorwerp, kunnen we associaties gaan vormen met voorbije gebeurtenissen die verdrongen zijn in ons onderbewustzijn. Kleurengenezers zeggen dat dezelfde ‘ vrije associatie’ kan optreden met kleur: door de visuele waarneming van kleur, door het gevoel ervan op onze huid of door de visualisatie van kleur in onze geest. Deze hernieuwde belangstelling voor kleur als methode van emotionele en psychologische genezing is eigenlijk een terugkeer naar de geneeswijzen van vroeger. Ze grijpt in het bijzonder terug op het oude Indiase systeem van de chakra’s , een ingewikkeld en verfijnd systeem van verband die bestaan tussen bepaalde kleuren, emoties, geestelijk welzijn en organen en klieren in ons lichaam.  Dit toont u hoe u uw bewustzijn voor kleur naar een bewuster niveau  kunt brengen met behulp van de driestappen methode. Deze unieke methode bepaalt welke die essentiële kleuren bij uw “wezenskern” horen.

Door nauwkeurig aan te geven en toe te lichten welke kleuren dominant aanwezig of juist afwezig zijn in uw leven, reikt deze methode u de nodige maatregelen aan om negatieve invloed op lichamelijk, emotioneel en spiritueel vlak af te weren en om u optimaal te kunnen ontplooien. Ze grijpt in het bijzonder terug op het oude Indiase systeem van de chakra’s , een ingewikkeld en verfijnd systeem van verband die bestaan tussen bepaalde kleuren, emoties, geestelijk welzijn en organen en klieren in ons lichaam. Dit toont u hoe u uw bewustzijn voor kleur naar een bewuster niveau  kunt brengen met behulp van de driestappen methode. Deze unieke methode bepaalt welke die essentiële kleuren bij uw “wezenskern” horen. Door nauwkeurig aan te geven en toe te lichten welke kleuren dominant aanwezig of juist afwezig zijn in uw leven, reikt deze methode u de nodige maatregelen aan om negatieve invloed op lichamelijk, emotioneel en spiritueel vlak af te weren en om u optimaal te kunnen ontplooien.       

BLAUWE MADONNA:                                                                                                                                                    In de christelijke traditie staat de kleur blauw voor onthechting van het wereldse, en blauw wordt vaak geassocieerd met de Maagd Maria.

KLEURENCIRKEL:                                                                                                                                    

Door de eeuwen heet zijn er veel kleurencirkels samengesteld.  In de hier afgebeelde cirkel heeft de ontwerper de warme en koele basistonen  uitgebeeld. Kleur is ontegenzeggelijk iets universeels. Ook tegenwoordig menen we dat kleur een belangrijk effect heeft op ons lichamelijke, emotionele en geestelijke welzijn. We denken dat de kleuren die we kiezen, om ons huis mee te sieren, onze tuinen mee te tooien en ons lichaam mee te verfraaien iets blootgeven van onze innerlijke emoties. Dit onthult de verborgen krachten van kleur in uw leven, kleuren geeft meer inzicht in iemands persoonlijkheid, gezondheidstoestand, ambities en doelen in het leven. Daarnaast kunt u vaststellen welke kleuren dominant of juist afwezig zijn in uw eigen omgeving, waardoor u beter kunt zien of uw lichaam en geest in balans zijn. Gebruik dit niet alleen om inzicht te krijgen in uw eigen persoonlijkheid maar ook om het karakter van collega,s en geliefde beter te doorgronden. Ontdek de drie belangrijkste kleuren van uw ideale liefdespartner en van uw zakelijke partner(s), en vind uit hoe de kleur van uw partners zonneteken uw relatie van dag tot dag beïnvloedt. Wat uw sterke en zwakke punten ook zijn, deze duidelijke leidraad helpt u om uw leven af te stemmen op die kleuren die in uw leven invloed uitoefenen, zodat u uw eigen leven en dat van degenen om u heen kunt verbeteren.

KLEUREN ENERGIE                                                                                                                              

Wat wij tegenwoordig zien als vibrationele geneeskunde, die het lichaam beschouwt als een veelzijdig energiesysteem, doet recht aan heel oude geneeswijzen waarin kleur en andere vormen van energie werden toegepast om de gezondheid te herstellen.                    

DE AURA:                                                                                                                                                                    Het idee van de aura’s houdt in dat we naast een fysiek lichaam ook diverse andere, subtielere lichamen hebben, die een relatie hebben met ons spirituele, mentale en emotionele zelf.  Deze lichamen zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog en stralen kleurige vibraties uit die we kennen als een aura. Men neemt aan dat het fysieke lichaam omgeven wordt door een aura veld, dat bestaat uit diverse lagen en elektromagnetische energie, ofwel lichtlichamen.  Elk van deze vier lichamen heeft een vibratie die overeenkomt met een bepaalde kleur, die voortdurend verandert, afhankelijk van iemands gedachten, stemmingen en emoties.   (Meer over de Aura zie bij inhoud)

EEN KORTE UITLEG OVER DE CHAKRA,S:                                                                                                      

Om dit op een simpele manier uit te leggen, is het misschien wel slim om even wat achtergrond informatie te geven. Naast je bloedbaan, lymfebaan, zenuwbaan, loopt er nog een baan door je lichaam. Deze voorziet alle organen van energie. De knoop punten of splitsingen in deze baan worden chakra ofwel wielen genoemd. Net als dat er vele lymfeklieren door je hele lichaam zitten, zijn er ook veel chakra's. Deze zijn allemaal onderling verbonden door 7 grote wielen/chakra's.  Sommige mensen kunnen de energie van deze hoofdchakra's zien of voelen, maar ook al ben je, je vaak niet bewust van de plaats van deze chakra's, het valt wel op dat ze soms letterlijk een pijnlijke plek kunnen geven als ze te hard hebben moeten werken, of om een andere reden geblokkeerd zijn. 

WAT DOET EEN CHAKRA?                                                                                                                                

Chakra's zijn verbonden met het centrale zenuwstelsel en zorgt voor de juiste hoeveelheid energie die organen en ander weefsel nodig hebben om goed te functioneren. Wanneer er ergens door omstandigheden meer energie nodig is , zal dit "geleend" worden van de chakra die daar het dichtst erbij zit en nog wel voldoende functioneert. Hierna is het lichaam weer in balans, tenzij de oorzaak langdurig blijft voortduren. Er ontstaat dan op de ene plaats een overschot aan energie en op de andere plek juist een te kort. Deze onbalans zul je ook merken in je doen en laten. Want, behalve lichamelijke klachten uit zich dit ook in geestelijke klachten. Uiteindelijk zal een chakra die steeds een te kort aan energie overhoud ook weer ergens anders energie vandaan halen.......... tot ook deze chakra weer verder moet gaan zoeken en uiteindelijk klachten ontstaan als burn out en/of verschijnselen geven van: verminderde weerstand, vaak verkouden, grieperig etc. Energie is belangrijk, dat is bekend!  (Meer over de Chakra zie bij inhoud)

WIEL:                                                                                                                                                                               Het woord shakra komt van het Sanskriet voor ‘schijf’ of ‘wiel.  De klassieke oosterse geneeskunde beschouwt de chakra’s als plaatsen waar de energiebanen, die de vitale levenskracht (of prana) vervoeren, bij elkaar komen.

KLEUR EN  CHAKRA’S:                                                                                                                                                    Elke chakra vibreert mee met een dominante kleur. Is er geen balans in de kleurfrequentie van een chakra, dan leidt dit tot disharmonie of ziekte in het lichaam; herstel vindt plaats door gebruik te maken van de juiste kleur. De zeven hoofdchakra’s met hun associaties staan hier onder.                                              

Naam chakra: Kruin. (7e)                                                                                                                                           Dominante kleur: Violet.                                                                                                                                              Plaats chakra: Centraal boven op de hooft.                                                                                                            Fysieke associatie: Hoofdpijnen,  Migraine,  Epifyse;  gevoelig voor licht, reguleert  hormoon melatonine.                                                                                                                                                                 Emotionele associatie: Spirituele verbinding met hogere energieën Schenkt gevoel van doel en zin in het leven.  

Naam chakra: Voorhoofd. (6e)                                                                                                                                    Dominante kleur: Indigo.                                                                                                                                            Plaats chakra: Midden van het voorhoofd direct boven de ogen.                                                                      Fysieke associatie: Hypofyse, reguleert hormonale functie, Denkvermogen, Ogen en oren.                       Emotionele associatie: Inzicht in emotionele onderwerpen.

Naam chakra: Keel. (5e)                                                                                                                                               Dominante kleur: Blauw.                                                                                                                                             Plaats chakra: Kuiltje van de hals net boven schildklier.                                                                                   Fysieke associatie:  Stem, keel, spraak, Reguleert metabolisme.                                                                 Emotionele associatie: Persoonlijke gevoelsexpressie.

Naam chakra: Hart.  (4e)                                                                                                                                       Dominante kleur: Groen.                                                                                                                                             Plaats chakra: Midden van borstbeen.                                                                                                                 Fysieke associatie: Zwezerik immuunsysteem.                                                                                                     Emotionele associatie: Zelfwaardering, koestering.  

Naam chakra:  Zonnevlecht.  (3e)                                                                                                                             Dominante kleur:  Geel.                                                                                                                                               Plaats chakra:  Tussen borstbeen en navel.                                                                                                           Fysieke associatie:  Alvleesklier, bijnieren, maag, spijsvertering.                                                                       Emotionele associatie:  Persoonlijke macht, zelf waarde.   

Naam chakra: Buik (Sacraal) (2e)                                                                                                                           Dominante kleur: Oranje.                                                                                                                                             Plaats chakra: Lager bekkengebied.                                                                                                                           Fysieke associatie: Voortplantingsorgaan; eierstokken (vrouw) zaadballen (man)                                       Emotionele associatie: Persoonlijke relaties.  

Naam chakra: Wortel of basis. (1e)                                                                                                                         Dominante kleur: Rood.                                                                                                                                           Plaats chakra:  Bekkenbodem.                                                                                                                                 Fysieke associatie:  Bloedkwalen, Beenmerg, Energietekort.                                                                             Emotionele associatie:  Veiligheid, Zekerheid,  Overlevingsthema,s                     

SOLARISATIE:                                                                                                                                                                  We kunnen specifieke kleuren een plek in ons leven geven door ze in te nemen via water of door ze te gebruiken in placebo’s en oliën die ‘gesolariseerd’ zijn met zonlicht dat door kleurfilters schijnt. Water kunt u solariseren door een gekleurde glazen pot te vullen met schoon water en de pot af te dekken met een glazen plaat en dezelfde kleur. De pot moet ongeveer een uur op een zonnige vensterbank staan, waarna u het water langzaam, met kleine slokjes mag drinken. Placebo’s en oliën worden gesolariseerd in een klein glazen potje dat in een doos wordt gezet om alle zonnestralen buiten te sluiten, behalve die die boven op het potje vallen. Leg een stuk gekleurde glas op de pot en zet deze een uur in de zon; daarna kunt u de inhoud gebruiken.

VOEDING,  KRISTALLEN,  OLIEN  EN  ESSENCES:                                                                                                    We nemen wit licht en kosmische energie op via het kruinchakra, waarna ze omlaag stromen door de energieniveaus van de andere chakra’s. De kleur van plantaardig voedsel is de kleur die u aan de buitenkant ziet en hij staat in verband met het chakra van dezelfde kleur. Voor de kleuren van de pigmenten die niet expliciet gerelateerd zijn aan de zeven hoofdchakra’s geldt het volgende: scharlaken hoort bij rood,  goud  bij  oranje  en violet,  lichtgroen  bij  groen,  turkoois bij  blauw,  en magenta  bij  violet. Verschillend gekleurde etenswaren moeten op bepaalde tijden gegeten worden (zie overzicht blad 6a) hoewel genezing met kristallen door een beroepsgenezer moet worden uitgevoerd, kan het leggen van kristallen op of in de buurt van iemands lichaam pijn verlichten, bepaalde energieën versterken, meer helderheid geven en emotionele blokkades opheffen.  Oliën kunnen door een aromatherapeut worden toegepast of toegevoegd worden aan een bad. Bloemenessences zijn te koop met een duidelijke gebruiksaanwijzing. In het overzicht op staan de kleuren en hun relatie tot de chakra’s voedingswaren, kristallen, oliën en bloemenessences.

ZIJNE  EN  NATUURLIJKE  WEEFSELS :                                                                                                                         Wanneer u stof voor kleding gebruikt om kleuren binnen’ te krijgen, kunt u het best natuurlijke weefsels zoals zijde, katoen of zuivere scheerwol gebruiken. Zowel echte als zijden bloemen geven ons hun kleurenergie en kunnen heel snel vibraties in een ruimte veranderen. De algemene regel met alle kleurgebruik is steeds om bepaalde energieën te stimuleren door tinten te gebruiken uit de rode of oranje of gele pallet, terwijl u de energie kalmeert met de meer ontspannen groene, blauwe en violette tinten.                                       

Chakra,s en kleuren: Kruin  en  Violet.  (7)                                                                                                             Voeding: Aubergine en vruchten en groenten met gladde schil, zoals mango en pompoen, Avondeten. Kristallen: Amethist, Fluoriet.                                                                                                                                     Oliën: Jasmijn, Lavendel, Sandelhout, Wierook.                                                                                                     Essences: Ceder, bijvoet, grapfruit, guichelheil, jasmijn, kamille, lotus (alle delen van het lichaam)  vergeet-me-nietjes. 

Chakra,s  en kleuren:  Voorhoofd  en  Indigo.  (6)                                                                                                  Voeding:  Paars en donkerblauw, vruchten en groenten, Avondeten.                                                               Kristallen:  Lapsis,  Lazulli, Soda.                                                                                                                              Oliën:  Rozemarijn, Tijm.                                                                                                                                              Essences:  Bramen, goudsbloem, hop, kattenstaart, koortsstruik, smeerwortel,   (inwendige organen).

Chakra,s  en kleuren: Keel  en  Blauw.  (5)                                                                                                               Voeding: Pruimen, bosbessen, Cabernet (druif)  Avondeten.                                                                               Kristallen: Agaat, Aquamarijn, Turkoois.                                                                                                               Oliën: Duitse en Engelse  kmille.                                                                                                                                 Essences: Amandelen, heelkruid, klaver, madeliefje, en speenkruid.  

Chakra,s  en kleuren: Hart  en  groen.  (4)                                                                                                               Voeding: Groene salade, vruchten en groenten met groene  schil, Lunch.                                                   Kristallen: Roze kwarts, Toermalijn.                                                                                                                       Oliën: Roos,  Zwarte peper.                                                                                                                                       Essences: Beredruif,  borage,  cosmos,  duizend gulden kruid, gebroken hartje.

Chakra,s  en kleuren: Zonnevlecht  en  Geel.   (3)                                                                                                   Voeding: Bananen, graan,  noten en zaden, Ontbijt.                                                                                             Kristallen: Gele kwarts, Kristal.                                                                                                                                 Oliën: Geen.                                                                                                                                                                   Essences: Avocado,  banaan, Cactus, jeneverbes, limoen, Turkse muts, vetiveria, zonnebloem.                

Chakra,s  en kleuren: Buik en Oranje.  (2)                                                                                                             Voeding: Sinaasappels, Ontbijt.                                                                                                                               Kristallen: Gele kwarts, kwarts.                                                                                                                               Oliën: Kornalijn, Jasmijn, Rozen, Sandelhout.                                                                                                   Essences: Abrikozen, bananen, ginseng, lis, pompoen.

Chakra,s en kleuren: Wortel en Rood.  (1)                                                                                                           Voeding: Rode appels, Ontbijt.                                                                                                                                 Kristallen: Hematiet, Rode granaat, Tijgeroog.                                                                                                 Oliën: Patchoelie,  Mirre, Rozenhout.                                                                                                                   Essences: Kamfer, Meerwortel, Ceder, Paardebloem.

KLEUR PSYCHOLOGIE:                                                                                                                                                   Het zien van kleuren beïnvloedt onze stemming ; Sommige kleuren vinden we kalmerend, andere ervaren we als storend. Kleur is daarom een zeer effectief psychologisch middel, dat gebuikt kan worden door professionele hulpverleners om toegang te krijgen tot onze innerlijke emoties en om problemen op te lossen.              

KLEUR  IN  TAAL  EN  NATUUR:                                                                                                                               Het gebruik van kleurmetaforen in de hedendaagse taal ligt diep ingebed in culturen over de hele wereld. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt kleur gebruikt om een hele reeks van emoties te omschrijven;  De term ‘red-blooded’ duidt op iemand die energiek en viriel is,terwijl iemand die groen is, naïef en onervaren of jaloers is. In Frankrijk wordt groen gebruikt om afgunst aan te geven, terwijl blauw onervarenheid aanduidt. In Duitsland daartegen is iemand die blauw is dronken, en geen en dus niet groen, is daar de kleur van jaloezie. Ook de natuur maakt gebruik van kleuren, vaak als waarschuwing,s- signalen om aan te trekken of juist af te stoten. Lieveheersbeestjes zijn bijvoorbeeld rood en zwart, wespen zijn geel en zwart. Deze kleurencombinaties hebben als duidelijk doel andere schepsels te waarschuwen om niet dichterbij ten komen.

BETEKENIS  VAN  KLEUR:                                                                                                                                           Elke kleur heeft een specifieke eigenschap en betekenis. Kennis van de positieve en negatieve eigenschappen van een kleur kan bijdragen tot een grotere bewustwording van de invloeden die in uw leven werkzaam zijn. Als een bepaalde kleur in uw leven overheerst zegt dit veel over uw karakter en mogelijkheden. 

ANDERE KLEUREN:                                                                                                                                                     Hoewel ze niet gebruikt worden in het palet van een kunstenaars of kleurgenezer, worden de kleuren wit, zwart, grijs en bruin wel gedragen en gebruikt in versiering en vormgeving. In veel culturen staat  wit voor zuiverheid, eenvoud en onschuld. Wit wordt geassocieerd met spirituele zaken. Zwart staat meestal voor de dood, en angst voor het onbekende en dat wat verborgen is, en is daarom ook de kleur van mysterie. Voeg wit bij zwart en er ontstaat grijs, de kleur van verwarring en angst, gebrek aan richting en twijfel. Bruin, de kleur van de aarde, correspondeert met stabiliteit, stevige fundering en veiligheid.                                                                                            

KLEUROLOGIE:                                                                                                                                                                Kleurologie maakt gebruik van de principes van kleurenergie die inherent is aan de natuur, om ons te helpen onszelf en degenen om ons heen beter te begrijpen. Om die kleuren te ontdekken die in een bepaald persoon “weerklank” vinden, is een analyse nodig van zijn of haar zonneteken, naam en geboortedatum. Zo ontstaat een driedelige  combinatie van kleuren waaruit een persoonlijk overzicht kan worden samengesteld. Er wordt gekeken welke kleuren dominant of juist afwezig zijn, en of lichaam en geest in balans zijn of niet. Met het overzicht dat zo ontstaat, kan iemand stappen ondernemen om zichzelf te verbeteren en te genezen, door de betreffende kleuren in zijn of haar leven weer in balans te brengen.

BRENG WAT KLEUR IN UW LEVEN:                                                                                                                           Kleurologie werkt met 12 kleuren voor de zonnetekens en met 9 kleuren voor de geboortedatum  en naam.   Deze kleuren bepalen respectievelijk ieders levensleskleur, lotkleur en expressiekleur.  Het palet waarvan deze kleuren worden gehaald, is gebaseerd op de primaire pigmenten rood,  geel en blauw. Verschillende combinaties van deze kleuren produceren de secundaire kleuren oranje,  groen en violet. Wanneer deze kleuren worden gemengd met de kleuren die daar het dichtst bij liggen, krijgen we de 6 tertiaire kleuren van het palet.  Nu, u bent afgestemd op de kleuren die in uw leven weerklank vinden en nu u meer begrijpt over de betekenis daarvan, kunt u deze kennis toepassen om uw leven en dat van mensen om u heen te verbeteren. Hoewel we willen benadrukken dat de toepassing van kleuren op het lichaam of via de ogen alleen gedaan mag worden door een specialist op dit gebied, zijn er ook manieren waarop u zelf kunt toepassen. De volgende richtlijnen tonen u hoe. 

PERSOONLIJKE  EXPRESSIEKLEUR:                                                                                                                            De kleur van uw naam is de kleur van uw persoonlijke expressie, en staat voor de mogelijkheden of sleutels die u hebt meegekregen om uw mogelijkheden te benutten. Samen met de technieken van de kleurenanalyse zal dit u een sleutel verschaffen om uzelf en anderen beter te leren begrijpen. Op deze manier ontstaat er een spectrum van dominante of  juist ontbrekende kleuren in uw leven. 

LOTSKLEUR:                                                                                                                                                                      De kleur die bepaald wordt door uw geboortedatum is de kleur van uw levensdoel of bestemming; hij bepaalt wat de toekomst in petto heeft en welke beslissingen u zou moeten nemen.

ZONNETEKENKLEUR:                                                                                                                                                     De kleur van het zonneteken staat voor de ontwikkeling van de ziel, de levensleskleur dus, die onthult wat iemand zich al taak heeft gesteld op deze wereld om te onderzoeken of te doen.  Het is een afspiegeling van de ontwikkelingsfase van de ziel. Het is de onderliggende kracht in alles wat we doen, zelfs als we ons er niet bewust van zijn. De kleurencirkel  (op blad A) toont de kleur van uw zonneteken, die op haar beurt weer inzicht geeft in een combinatie van kleuren die zich in uw leven kunnen manifesteren.  Als uw zonneteken bijvoorbeeld: tweeling  is, is uw zonnetekenkleur oranje  maar u ook rood en  geel passen goed bij een aantal aspecten van uw leven. Bewustwording van de invloeden van de kleuren, zorgt ervoor dat u meer inzicht krijgt in uw eigen situatie.  

                                            

Hallo wat vond je van dit onderwerp?

Wil je meer er van weten en heb je er vragen over?

Vul hier onder je Naam: & E-mail: en een bericht en dan hoor ik het van je.

Stel je vraag duidelijk.