Betekenissen van kaarsen vlammetjes.                                                                                                                   Kaarsen spreken tijdens het branden ook een geheel eigen taal, die je met wat inspanning zelf kunt leren interpreteren. Je hebt je vast wel is af gevraagd waarom die kaars zo raar doet, nou hier onder staat de verklaring wat een vlam doet. Let wel  op! Als je er op gaat letten dat er geen tocht is ook als je er langs loopt gaat een vlam heen en weer, dus ga er op 2 meter van af zitten ook omdat als je in en uit ademt de vlam kan beïnvloeden. Neem dan wel de gewone dunne kaars 2,02 cm geen stompen of groter, heb je toch een dikke stomp kaars, neem dan een nieuw, de eerste 2/5 cm van een nieuwe kaars kan nog wel. Als de kaars halverwege is krijgt die geen voldoende zuurstof meer en gaat die ook heen en weer, en dat betekent dus niks.        

Bij de Xenos hebben ze ook stompkaarsen van 4,5 cm dikte en 10 cm lang en die branden helemaal op. Het nadeel van stompkaarsen die dikker zijn dan 5 cm daar kan je altijd de helft van weg gooien of je moet er nieuw kaarsen van maken. Dat kan je dan weer doen in een knartonen rol van keukenpapier precies de goede maat.  

Vlam wijst naar noord: Het noorden staat voor fysieke manifestatie, en staat symboolvoor zuiverheid, puurheid, onschuld, innerlijke groei, dood en wedergeboorte en is paradoxaal.

Vlam wijst naar oost: Het oosten staat altijd voor geboorte, het oosten staat symbool voor nieuw leven, voor een nieuw begin, voor de kracht van creatie, voor optimisme, voor visioen, voor hoop en helderheid.

Vlam wijst naar west: Het westen staat voor volwassenheid, van innerlijke kracht, van heling van al je wonden. Het is de plaats van liefde, een open hart, en kun je zien war het leven je werkelijk heeft gebracht.

Vlam wijst naar zuid: Het zuiden staat voor initiatie, het staat voor je jeugd; de richting van het pure leven zonder enige terughoudendheid. Het is de richting van de onschuld en de richting van het verliezen van je onschuld, om te komen tot verantwoordelijkheid.  Het zuiden is actie. En vanuit de actie waar je het volle leven tegemoet bent gegaan.                                                                                                                             

Sterke vlam:  Als je kaars stevig brandt betekend dit dat er kracht en energie naar je manifestatie gaat,  een heel goed teken dus.

Zwakke vlam:  Er is sprake van oppositie, het ritueel zal waarschijnlijk nog wel een paar keer moeten worden uitgevoerd om het beoogde succes te behalen.

Springende vlam:  Er is sprake van rauwe emoties en er vind een explosie van energie plaats.

De vlam trilt zonder duidelijk oorzaak:  Er komt verandering in de huidige toestand.

Als je kaarsvlam stevig brandt:  Is dat een prima teken, omdat hieruit blijkt dat alle kracht en energie gebruikt gaat worden voor het doel.

Het uiteinde van de vuurtong heeft een lichte kleur:  Succes, geluk en verbetering van de huidige toestand. (Maar als de gloed maar even duurt, duurt de meevaller ook maar even)                                                                  

De vlam beeft en is onzeker:  Een komende ontgoocheling.                                                                             De vlam is klein, geeft weinig licht: Voorzichtig zijn met het nemen van beslissingen.

Vlam beschrijft een spiraal/wentelt om zijn eigen as: Wijst op aanwezigheid van mensen die kwaad over je huis willen brengen.

Vlam is rank en slank, lijkt zich naar beneden te willen richten:  Een teken van gevaar.                            

De vlam is heel smal en hoog (15-20 cm):  Iemand bedriegt je of je krijgt in de toekomst een financieel voordeel. 

De vlam lijkt te dansen en beweegt op verschillende manieren: Een 'energie' is blij dat er contact tot stand kwam en wil graag troost of advies geven. 

Plotseling doven zonder oorzaak:  Een rampbericht? Als het doven iets geleidelijker gaat is dat een teken dat je beter opnieuw kunt gaan beginnen met het vaststellen van je doel en beter voor moet bereiden. Het kan ook zijn dat iemand de boel aan het tegenwerken is.

Dovende vlam: Je doel is gemist, het best kun je opnieuw beginnen en zet je intenties dit keer zorgvuldiger neer, ook kan het zijn dat iemand je creatie probeert tegen te houden.       

De vlam blijft rustig branden:  Er wordt aandachtig naar je geluisterd.

Vlam knispert sterk:  Er zijn meningsverschillen of zelf ruzie.

Een knisperende vlam:  Het kan zijn dat iemand van de spirit wereld met je communiceert, probeer je af te stemmen op dit geluid, zodat je gaat begrijpen wat er gezegd wordt.

Als de vlam sterk knispert:  Is er onenigheid of ruzie omtrent je intentie/doel van het branden.              

De vlam knispert zacht en onregelmatig: De spiritwereld communiceert met  je de gedachten zijn puur.
De vlam knispert regelmatig maar mild:  Iemand heeft autoriteit, iemand deelt orders uit.  

Bij verschillende vormen van magie zijn getallen/nummers belangrijk, ook bij de kaarsen magie.         Als je gelooft in een hogere macht of een energie die ons verbindt, dan is het goed om naast de hoeveelheid kaarsen die je brand, er 1 apart neer te zetten hiervoor.

1 kaars: is voor 1 doel, 1 mens, 1 gebed, of voor het begin van iets.  1 kaars is een  rechtstreekse vraag!  

2 kaarsen: is balans brengend en houd de energie van de kaarsen in het huis. Bij een romantisch  etentje  waarbij de sfeer en het contact daar tussen 2 mensen moeten blijven, brand je 2 kaarsen.

3 kaarsen: is voor goddelijke kracht, om balans te vragen, voor liefde die niet lichamelijk is.... alle goeds bestaat uit 3.

4 kaarsen: is voor balans bij groepen, gezin enz. Ook hierbij blijft de energie daar waar het al  aanwezig is. 4 is aards (4 windstreken) en wordt ook gebruikt voor de voortgang van materiële zaken.

5 kaarsen:  is voor vrienden ( groepsbalans + 1 voor het hogere), maar ook voor het herstellen  van tegenslagen. 

6 kaarsen: is wat omstreden....voor sommigen is de 6 het getal van het kwaad, anderen zien  het  juist als een volmaakt getal omdat het de som is van zijn eigen factoren (1,2,3) en de som van 2x3 is.             6 wordt gebruikt voor zaken in de huiselijke kring en evenwicht. Ik zelf brand nooit 6 kaarsen, behalve als het 2x 3 is en dit duidelijk te zien is aan de kleur   of standplaats van de  kaarsen.

7 kaarsen: wordt vaak gebruikt voor occulte zaken. 7 is een getal van het ongeziene,  het filosofische en het spirituele. keren of te neutraliseren.

8 kaarsen: branden heb ik nog niet gedaan, het getal 8 is een doorlopend getal, 2 nullen op elkaar of 2x4 en staat voor wilskracht en individualiteit. Volgens sommigen is het ook het getal van spijt en zou je 8 kaarsen kunnen gebruiken om iets goed te maken.        

9 kaarsen: is voor alles wat eindig is...volmaakt is, of om dit te bereiken. Het getal 9 is het uiterste getal en wordt beschouwd als een speciaal getal met heilige betekenis. 9 is ook het overgangsgetal.

11 kaarsen: is voor het speciale bewustzijn, balancerend tussen goed en kwaad.

12 kaarsen: is voor krachtige volledigheid. Er zijn 12 maanden, dierenriem tekens.

13 kaarsen: ..oei....voor sommigen is het afroepen van ongeluk en slechte vrienden, maar ik hoor ook veel mensen voor wie dit getal juist het tegenovergestelde betekent. Soms is het heel handig om te weten welke kleur bij welke dag hoort. Zeker als je een kaarsje wilt branden voor iets wat in de nabije toekomst extra licht en/of  warmte nodig heeft. Ook wanneer je een kleur kaarsen uit wilt zoeken voor een speciale dag..of  je weet geen kleur te kiezen voor een speciaal ritueel.

Als laatste wil ik nog een advies meegeven! Een algemene regel is dat alles wat je geeft 3x terug zal komen...dit geldt niet alleen voor alle positieve zaken, maar ook op andere gebieden. Bedenk dit vooraf heel goed!!