Is het nou de ene of de andere. Dat ligt dan aan je geboorte tijd, een voorbeeld 21 maart is zowel de VISSEN als RAM. En niet alleen deze 2 maar elk sterrenbeeld heeft dat het op de zelfde dag valt. Maar aan gezien 21 maart en elke andere overgang dag maar 1 dag is moet je de dag splitten, dus een dag is 24 uur de helft er van is 12 uur dus ben je geboren voor 12 uur dan ben je een VIS ben je na 12 uur geboren dan ben je een RAM, en dat gaat zo bij elke sterrenbeeld.  Zie hier onder.

(1) Maar afgaande van de dierenriem is dit de volgorde:                                                                                   Ram--- (21 maart tot 20 april)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                                          Stier--- (20 april tot 21 mei)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                                              Tweelingen--- (21 mei tot 21 juni)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                                  Kreeft--- (21 juni tot 23 juli)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                                              Leeuw--- (23 juli tot 23 augustus)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                                    Maagd--- (23 augustus tot 23 september)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                  Weegschaal--- (23 september tot 23 oktober)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur  middag            Schorpioen--- (23 oktober tot 22 november)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                Boogschutter--- (22 november tot 22 december)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag        Steenbok--- (22 december tot 20 januari)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                      Waterman--- (20 januari tot 19 februari)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag                    Vissen--- (19 februari tot 21 maart)---voor 12.00 uur middag  of  na 12.00 uur middag 

Uitleg hoe weet ik nu welke van mij is.                                                                                                                   Hoe weet je nu welke kleur Psychologische  Symbolische Betekenis van jouw is, nou dat is niet zo moeilijk, kijk hier boven bij (1) welke sterrenbeeld van jouw is, ben je een RAM en je weet dat zeker dat die het is kijk dan hier onder bij (2) daar zie je 1 of 3 kleuren staan, bij de ram en de leeuw en de boogschutter zie je maar 1 kleur staan, de rest hebben er 3.  de 1e kleur dat is de hooft kleur van je sterrenbeeld de 2e en 3e dan zijn de bij kleuren dus past de 1e niet bij je dan neem je de 2e of 3e. Lees van bij de betreffende kleur wat voor jouw van toepassing is.

(2) Hier de kleuren die bij de zonnetekenkleur horen.                                                                                           Ram. Hooft kleur:  Rood.                                                                                                                                            Stier.  Hooft kleur:  Scharlaken.            1e bij kleur: Rood.      2e bij kleur: Oranje                                          Tweeling.  Hooft kleur:  Oranje.           1e bij kleur: Rood.       2e bij kleur: Geel.                                            Kreeft.   Hooft kleur:  Goud.                  1e bij kleur: Geel.        2e bij kleur: Oranje.                                          Leeuw.  Hooft kleur:  Geel.                                                                                                                                          Maagd.  Hooft kleur:  Lichtgroen.         1e bij kleur: Geel.        2e bij kleur: Groen.                                         Weegschaal.  Hooft kleur:  Groen.        1e bij kleur: Blauw.    2e bij kleur: Geel.                                               Schorpioen.  Hooft kleur:  Turkoois.     1e bij kleur: Groen.    2e bij kleur: Blauw.                                          Boogschutter.  Hooft kleur:  Blauw.                                                                                                                           Steenbok.  Hooft kleur:  Indigo.           1e bij kleur: Blauw.       2e bij kleur: Violet.                                          Waterman.  Hooft kleur:  Violet.          1e bij kleur: Rood.         2e bij kleur: Blauw.                                       Vissen.  Hooft kleur:  Magenta.            1e bij kleur: Rood.         2e bij kleur: Violet.       

Symboliek Jaargetijde Seizoenen:  Betekenis Kleur: Rood

Midden herfst (november). Slachtmaand. De doodsstrijd van de natuur; gure najaarsstormen stellen hoge eisen aan het uithoudingsvermogen van de mens, die zich uiteindelijk moet terugtrekken uit de barre natuur in de beslotenheid van de eigen groep. Door het gedwongen samenzijn ontstaan heftige discussies, daar men de tijd heeft om overal dieper op in te gaan. Oud zeer wordt opgerakeld, tot de bodem uitgezocht en gewroken. Om te overleven als individu in de groep, wordt van een ieder absolute loyaliteit geëist.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen:  Betekenis Kleur:  geel                                                                                     Eind lente (juni). Zomermaand. Het groeiende vertakt zich in een veelheid van vormen.  Bij de mens is de periode van verliefdheid en zinnelijk genot voorbij. Gevoelens worden verstandelijk benaderd. Er is behoefte aan veelzijdige contacten, met als doel een veelheid aan nieuwe ideeën op te doen en eigen ervaringen door te geven. Men wil veel ondernemen, veel ervaren -zonder direct diep bij alles betrokken te zijn- met als doel er materieel voordeel van te hebben. Het verdiende wordt gezien als middel en wordt dan ook makkelijk weer uitgegeven.  Er ontstaat een besef van de noodzaak om op een harmonische wijze met iedereen om te kunnen gaan. Dit betekent plooibaar zijn en het soms niet al te nauw te nemen met de waarheid.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen: Betekenis Kleur:  oranje

Midden lente (mei). Bloeimaand. Het klimaat wordt zacht; in de natuur ontstaat een versteviging van hetgeen dat groeit. Bloesem zorgt voor schoonheid.  Het liefdesleven in de natuur ontwaakt. In mei legt elk vogeltje een ei (bevruchting). Bij de jonge mens is de 'Sturm und Drang' periode voorbij.  Men wordt geduldiger en bedachtzaam, neemt de tijd alvorens tot actie te komen. Men houdt zich aan hetgeen men kent en staat minder open voor het nieuwe. Het liefdesleven komt tot ontplooiing; men wil de geliefde helemaal bezitten. Ook materieel bezit wordt belangrijk. Men wil genieten van het goede dat de aarde te bieden heeft (lekker eten, drinken, erotiek).

Symboliek Jaargetijde Seizoenen:  Betekenis Kleur:  Groen                                                                               Begin zomer (juli). Hooimaand. Het wordt warm; de vruchten rijpen, de dieren verzorgen hun kroost, het jong past zich instinctief aan zijn omgeving aan. De mens ontdekt dat men er alleen met het verstand niet komt en neigt naar het zich laten leiden door gevoelens en instincten.  Het gevoelsleven is actief, maar men durft zijn gevoelens niet naar buiten te brengen uit angst gekwetst te worden. Actieve inzet van de sterke emoties komt tot uiting in een moederlijk verzorgende instelling tegenover diegenen, die hulp nodig hebben. Bescheidenheid en kwetsbaarheid maken, dat men zich het liefst terugtrekt in zijn eigen veilige, vertrouwde huiselijke omgeving, waar men zich geheel aan familie en gezin kan wijden.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen: Betekenis Kleur:  blauw                                                                               Begin winter (januari). Louwmaand. Buiten heerst de winterkou; de natuur is verstard, de dieren houden hun winterslaap. De mens zoekt beschutting tegen de kou in de natuur.  Alleen degenen die hard en sterk zijn durven de kou te trotseren om hoe dan ook hun doel te bereiken. Met zwakkeren kan geen rekening worden gehouden; het is ieder voor zich. Spaarzaamheid met de voorraden is noodzakelijk, als men de winter door wil komen.  Men leeft voorzichtig en neemt het zekere voor het onzekere.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen: Betekenis Kleur: indigo                                                                                  Eind herfst (december). Wintermaand. De winterslaap van de natuur vangt aan: de dieren gaan op stal. De adventtijd, waarin de mens zich gaat bezinnen op de zin van zijn leven. Men beseft een eenheid te vormen met de natuur, met al wat leeft. De behoefte bestaat om natuurlijk te leven in verbroedering met alles wat geschapen is. Voortaan wil men open en eerlijk door het leven gaan en zich bevrijden van de materiële schijnwereld.  Men zoekt contact met gelijkgestemden en probeert anderen ervan te overtuigen dat de eigen (godsdienstige of ideologische) visie de enig juiste is. Volledig geëngageerd wil men zich inzetten voor een toekomstige nieuwe wereld, waarin alles beter zal zijn. Bij de geestelijk weinig gerijpte mens kan dit idealisme echter op egoïstische drogredenen zijn gebouwd, zoals een zich niet willen conformeren aan het bestaande. Onlustgevoelens kunnen op deze wijze gecompenseerd worden: extreme naastenliefde kan bijvoorbeeld een verkapte mensenhaat zijn.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen:  Betekenis Kleur:  violet                                                                               Eind winter (maart). Lentemaand. De tijd van voorbereiding op de lente breekt aan. De strenge vorst is voorbij; de wedergeboorte van de natuur staat voor de deur. De mens is zich bewust geworden dat geestelijke bevrijding een innerlijk proces is, dat niet gezocht kan worden in het groepsgebeuren (blauw-violet), maar alleen diep in zichzelf. Men zoekt de vrede in het hart en voelt intuïtief (niet meer verstandelijk zoals bij geel-groen) zijn bescheiden plaats in het grote geheel van de schepping. Het is niet meer zo nodig anderen te bekeren (zoals bij blauw-violet). Integendeel, men stelt zich graag ten dienste, offert zo nodig eigen belangen op voor anderen of voor het belang van het grote geheel. Men beseft dat alles slechts een schijnvorm kan zijn, ook de eigen waarheden.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen: Betekenis Kleur:  magenta                                                                             Midzomer (augustus). Oogstmaand. De natuur kenmerkt zich door zomerse hitte, afgewisseld met af en toe een flinke donderbui, waarbij achter de wolken de zon toch schijnt. De vruchten zijn rijp. De mens kan nu de vruchten plukken van wat men gezaaid heeft. Men is met recht trots op de rijke oogst. Het zelfbewustzijn wordt gesterkt door de gedachte dat men dat zelf verricht heeft, maar is loyaal ten opzichte van diegenen die daarbij hebben geholpen. Het gevaar bestaat dat men naast zijn schoenen gaat lopen, zichzelf te belangrijk vindt. Dit kan op elke vermeende aantasting van het ik (ego) een heftige woede-uitbarsting geven,  die echter meestal niet lang duurt.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen:  Betekenis Kleur:  goud                                                                               Begin herfst (oktober). Wijnmaand. De levensavond van de natuur met zijn kleurrijke herfsttinten en prachtige zonsondergangen breekt aan. Deze periode is de aanvang, het nieuwe seizoen van sociale activiteiten, wijnfeesten. Bij de mens is het felle van het begin (rood) afgezwakt; steeds duidelijker komt men tot inzicht in de betrekkelijkheid van alles. De behoefte aan schoonheid, genoegens en levens genieten wordt naar buiten gericht, naar het op charmante wijze onderhouden van harmonische contacten en het zoeken van gezelligheid bij de medemens.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen:  Betekenis Kleur:  lichtgroen                                                                         Eind zomer (september). Herfstmaand. Het wordt koel; periode van inzameling en vervolgens conservering van de oogst. De mens wordt zich steeds meer verstandelijk bewust van zijn eigen beperktheid, evenals van de betrekkelijkheid van genoegens en van de opgedane oppervlakkige kennis en ervaringen. Men begint te twijfelen aan alles wat vroeger zo zeker leek: het eigen kunnen en fysieke gestel. Hierdoor wordt er gelet op zuiverheid, reinheid en een gezonde levenswijze voor het behoud van de gezondheid. Ook staat men kritisch t.o.v. het leven, wil door nauwgezet onderzoek de zuivere waarheid -en niets anders dan dat- leren kennen, uitsluitend vertrouwend op hetgeen het verstand zegt. Alles wordt kritisch geanalyseerd en systematisch geordend; alles moet perfect zijn. Alleen hetgeen waardevol is gevonden op de vraag 'wat heb ik er aan?', wordt bewaard. De waarde van de materie wordt belangrijk als doel,  als spaarobject.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen: Betekenis Kleur:  scharlaken                                                                         Begin lente (april). Grasmaand. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en het zaad ontkiemt. April doet wat hij wil: het weer is stormachtig, onberekenbaar en slaat snel om.  De mens wordt actief en heeft een 'Sturm und Drang' neiging. Men meent dat men de groep (zie boven onder rood) niet meer nodig heeft, verbeeldt zich dat men nu alles wel alleen aan kan. Men luistert niet meer naar hetgeen de ouderen zeggen en verzet zich hiertegen op recalcitrante wijze. Men wil vrij zijn, breekt met het verleden en gaat zijn eigen weg om het nieuwe te exploreren. Net als het weer, is ook het gedrag van de jonge mens onvoorspelbaar: zich waar moeten maken op puberale wijze, humeurig, agressief en tegen de draad in.

Symboliek Jaargetijde Seizoenen: Betekenis Kleur:  turkoois                                                                       Midwinter (februari). Sprokkelmaand. De eerste vonk van het nieuwe leven ontstaat, diep in de koude grond. Het reeds lange tijd verplichte samenzijn in de eigen kring, door de winterse kou die buiten heerst, werkt als een drukkende band waarvan men zich wil bevrijden. Er bestaat een verlangen naar toekomstige veranderingen, naar iets dat anders is dan het bestaande, naar het doorbreken van de sleur. Fantasieën over hoe het allemaal zou kunnen, komen naar boven.                 Alles moet anders worden. Deze ideeën zou men het liefst direct willen verwezenlijken, maar ze zijn vaak niet praktisch realiseerbaar. Er is behoefte aan nieuwe contacten.  In deze periode vindt meestal het carnavalsfeest plaats als een voorbereiding op de vastentijd, waarin kortstondige nieuwe contacten kunnen worden gelegd, waarin men anders dan anders kan zijn en gek kan doen.

Hallo wat vond je van dit onderwerp?                                                                                                                    Wil je meer er van weten en heb je er vragen over?                                                                                          Vul hier onder je Naam: & E-mail: en een bericht en dan hoor ik het van je.                                                       Stel je vraag duidelijk.

(Zet er geen Reclame op van een of anderen website, die gaan meteen de prullenbak in)

Maar heb je een adres van een website van hier mee te maken heeft stuur dan een                                      E-mail naar chakra-wil@live.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb