Getallen van de engelen                                                                                                                                           Waarom zie je altijd dezelfde getallen, waar je ook bent? In Getallen van de engelen word uitgelegd dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallen reeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt.                           Deze handige lijst biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen. Het wordt verdeeld over meerdere pagina,s anders word het te lang.

800; God en het universum steunen je ruimhartig en helpen je, je dromen werkelijkheid te laten worden. Geef geldzorgen over aan God om ze te laten helen en om ze te manifesteren.

801; Je gebeden, positieve gedachten, affirmaties en visualisaties zijn gehoord en beantwoord door God en het universum. Je wensen worden op fantastische en wonderbaarlijke wijze vervuld.

802; Blijf erop vertrouwen dat Gods liefdevolle kracht de bron van alle rijkdommen is die je nodig hebt en die je, je wenst. Er wordt volop van je gehouden en voor je gezorgd.

803; God en de verlichte meesters zorgen ervoor dat je het geld en de verdere materiële middelen krijgt die je nodig hebt. Je bent in alle opzichten geborgen.

804; God en de engelen werpen je nieuwe overvloed in de schoot. Je wordt in alle opzichten volledig door de hemel gesteund.

805; De veranderingen die je overweegt of doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd, en ze helpen je aan meer financiële zekerheid.

806; God helpt je financiële zekerheid te manifesteren. Geef al je materiële zorgen over aan de Schepper en sta open voor het ontvangen van wonderbaarlijke hulp.

807; Je bent op de juiste spirituele weg om alles wat je, je wenst te manifesteren.                               Houd regelmatig gesprekken met God over je verwachtingen, wensen, behoeften en angsten, met andere woorden: over alles. De hemel helpt je in alle opzichten.

808; Omdat je God in het middelpunt van je gedachten, gevoelens en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

809; God voorziet je van al het geld en alle materiële middelen die je nodig hebt voor het vervullen van je goddelijke levensdoel. Blijf je concentreren op dienstbetoon door middel van je levenstaak.       De Schepper zorgt voor de rest.

810; Je positieve gedachten en verbinding met God via gebed en meditatie hebben de sluizen van de overvloed voor je opengezet. Geniet van de wonderen en zegeningen die op je pad komen!

811; Je positieve verwachtingen in combinatie met je creatieve ideeën en daden bezorgen je op wonderlijk onverwachte wijze financiële meevallers.

812; Blijf overvloed affirmeren, want je affirmaties maken je dromen waar. Blijf in wonderen geloven.

813; Er zijn gegronde redenen voor je optimisme ten aanzien van je financiële toestand, want de verlichte meesters zorgen ervoor dat je gesteund en van alles voorzien wordt.                                             Blijf positief en ga door met het volgen van je goddelijke ingevingen.

814; Je wordt volledig gesteund door de liefde van de engelen, en ook door de positieve affirmaties die je hebt gebruikt.

815; Deze huidige verandering is de katalysator die je overvloed op gang brengt.                                   Blijf positief en optimistisch en weet dat alles in orde is.

816; Denk alleen maar aan overvloed en dat trek je aan en manifesteer je.                                               Geef al je materiële zorgen aan de hemel en volg de goddelijke raad op die je ontvangt.

817; Op je pad word je volop gesteund en van alles voorzien, omdat je met positieve affirmaties werkt. Ga door met je fantastische werk!

818; Je financiële toestand is geheeld en verbeterd door je positieve affirmaties.  Bevestig: ‘Ik heb nu financiële zekerheid’ en: ‘Ik heb voldoende geld en houd over om met anderen te delen.’

819; Je hebt goede redenen om optimistisch en positief te zijn ten aanzien van je goddelijke levensopdracht, want die wordt door de hemel volledig ondersteund en gemanifesteerd.                   Alles wat je voor je levenstaak nodig hebt, wordt je gegeven.

820; Je onwrikbare geloof in God houdt je verbonden met de overvloedige stroom voorzieningen die voor alle kinderen van God beschikbaar is. Vraag en je zult ontvangen.

821; Consequent werken met positieve intenties en affirmaties brengt je overvloed in alle opzichten. Verwacht wonderen.

822; Je hebt een zeer krachtig geloof, wat het magische geheim van manifesteren is.                           Houd dit geloof vast, want daardoor ben je verbonden met de universele kracht.

823; Je geloof in de liefde en macht van de verlichte meesters heeft de deuren naar de voorspoed voor je opengezet.

824; Je geloof, samen met de liefde van de engelen, brengt je financiële overvloed.

825; De positieve wijzigingen die je in je opvattingen en denken over financiën hebt aangebracht, hebben ervoor gezorgd dat de stroom van overvloed gemakkelijker naar je toe komt.

826; Vertrouw erop dat al je materiële en financiële behoeften worden vervuld, gemakkelijk en harmonieus. Je opvattingen scheppen je werkelijkheid, dus denk alleen aan wat je, je wenst en niet aan wat je vreest.

827; Vertrouw erop dat je op de goede weg bent en dat je in alle opzichten volledig gesteund wordt.

828; Je sterke geloof zorgt voor een rijke oogst van overvloed voor jou en je dierbaren. Blijf geloven!

829; Vertrouw erop dat er in je financiële behoeften wordt voorzien terwijl je tijd en energie aan je goddelijke levensopdracht besteedt.

830; Je gebed, meditatie en stil-zijn hebben de goddelijke verbinding met God en de verlichte meesters mogelijk gemaakt. Zij zullen je van een verbazingwekkende overvloed voorzien.

831; Je hebt de goddelijke raad opgevolgd die je door de verlichte meesters is gegeven.                       Dit heeft je bewustzijn naar een positiever en liefdevoller plan helpen verheffen, en dat trekt op ieder terrein fantastische rijkdommen naar je toe.

832; Blijf erop vertrouwen dat de verlichte meesters je gebeden hebben gehoord en beantwoord, vooral die ten aanzien van je materiële behoeften. Vertrouw en geloof, want alles is in orde.

833; De verlichte meesters zijn bij je en plaveien de weg voor het uitkomen van al je dromen.               Doe vaak een beroep op hen en sta open voor hun hulp, want die zal op wonderbaarlijke wijze tot je komen.

834; De engelen en verlichte meesters brengen je diepgaande overvloed.                                                     Verheug je in de liefde van de hemel voor jou!

835; De verandering die je doorvoert of overweegt, wordt je op goddelijke wijze ingegeven door de verlichte meesters. Door deze verandering kan er meer overvloed op je pad komen.

836; De verlichte meesters hebben je gebeden om financiële en materiële steun gehoord en beantwoord. Er wordt ruim in je behoeften voorzien, nu en altijd.

837; Je hebt de raad van de verlichte meesters correct gehoord en volgt die goed op. Voortdurend zullen het geld en de informatie die je nodig hebt aan je worden gegeven.

838; De verlichte meesters brengen je het geld en de overige voorzieningen die je, je wenst.                 Blijf bezig het spirituele tot het middelpunt van je denken en doen te maken, en alles wat je nodig hebt, zal je gegeven worden.

839; De verlichte meesters zorgen ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt om van je goddelijke levensopdracht een succes te maken.

840; Het is de heilige eer en het heilige genoegen van God en de engelen jou en je dierbaren van al het benodigde te voorzien. Blijf naar je goddelijk geïnspireerde raadgevingen luisteren en die opvolgen, dat zal je naar overvloed leiden

841; De engelen en je positieve affirmaties helpen je overvloed te manifesteren op alle terreinen van je leven.

842; Vertrouw op de liefdevolle kracht van je engelen om je gebeden te beantwoorden.                       Sta open voor het ontvangen van de vele wonderen die ze je brengen.

843; De engelen en verlichte meesters helpen je voorspoed te manifesteren.                                             Vraag hun om hulp en sta open voor het ontvangen van hun zegeningen en wonderen.

844; De aartsengelen en engelen omgeven je met zegeningen en voorzien oneindig in al je behoeften.

845; Je hebt de raad van de engelen om positieve veranderingen aan te brengen opgevolgd, en dat heeft de deuren naar overvloed in je leven opengezet.

846; Blijf de engelen vragen je te helpen met de vervulling van je behoeften. Ze vinden het een vreugde in al je behoeften te voorzien en je in alle opzichten te steunen, financieel, spiritueel, fysiek en emotioneel.

847; Je bent op de goede weg met je samenwerking met de engelen.                                                   Geniet van de zegeningen van overvloed die ze je brengen.

848; Terwijl je de engelen vraagt je te helpen met je financiën en openstaat voor het ontvangen van hun hulp en raad, is je voorspoed verzekerd.

849; De engelen zorgen ervoor dat je genoeg geld en andere voorzieningen hebt om je te steunen bij het vervullen van je goddelijke levensopdracht.

850; De veranderingen die je doorvoert of overweegt, worden door God geïnspireerd en volledig door Hem ondersteund. 

851; Blijf positief denken en affirmeren, want dat is de bron van grote verbeteringen in je financiële toestand.                                                                                                                                                                         852; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert overvloed in je leven brengen.                 Deze verandering versterkt en heelt jou en je leven.

853; De verlichte meesters begeleiden en steunen je tijdens deze belangrijke verandering.                 Vraag hun vaak om hulp en sta open voor het ontvangen van hun zegeningen en wonderen.

854; Je volgt de raad van de engelen voor verbeteringen in je leven op.                                                       De engelen steunen je in alle opzichten tijdens en na deze verandering.

855; Je verandert de manier waarop je met geld omgaat drastisch. Je nieuwe spirituele visie heeft je manifesteer-kracht gemagnetiseerd, zodat je snel en gemakkelijk overvloed naar je toe haalt.

856; Je hebt oude opvattingen over geld losgelaten en ingeruild voor positieve intenties, affirmaties en verwachtingen. Deze veranderingen stellen je in staat onbeperkte overvloed in je leven te brengen.

857; Je bent op de goede weg met de veranderingen die je doorvoert, en financiële zekerheid is een van de voordelen die dat oplevert.

858; Er zal veel overvloed worden gemanifesteerd door de verandering die je doorvoert of overweegt. Deze verandering is een goed idee!

859; De veranderingen die je doorvoert, helpen je alles wat je voor je goddelijke levensopdracht nodig hebt te manifesteren. Je wordt voorzien van alle geld, tijd en informatie die je voor je levenstaak nodig hebt.

860; Je materiële en financiële behoeften worden ruimschoots door God vervuld, wanneer je al je financiële zorgen overgeeft aan de Bron en openstaat voor het horen en opvolgen van de raad die volgt.

861; Je positieve gedachten zijn de sleutel tot het aantrekken van financiële overvloed.                   Houd je gedachten gericht op je wensen en steek geen energie in gedachten over angst of zorgen.

862; Je vertrouwen en positieve verwachtingen scheppen een magnetisch krachtveld dat overvloed naar je leven trekt. Je optimisme wordt ruimschoots beloond.

863; De verlichte meesters helpen je van alles wat je nodig hebt te voorzien.                                       Vraag hun je bij te staan, dan kunnen ze je zelfs nog meer helpen.

864; Wanneer je oude angsten om financiën aan de engelen overgeeft, zijn ze in staat je onbeperkte overvloed te brengen, die je rechtstreeks uit de hemel wordt gezonden.

865; Je hebt de goddelijke raad om positieve verwachtingen te koesteren opgevolgd, en daarvan pluk je nu de overvloedige vruchten.

866; Geef financiële zorgen over aan de Bron van alles en sta open voor het opmerken en ontvangen van de overvloedige stroom raad en middelen die de hemel je nu stuurt.

867; Je bent op de goede weg doordat je positieve gedachten en intenties ten aanzien van je financiële toestand behoudt. Je intenties worden nu vlak voor je ogen werkelijkheid.

868; Je dankbaarheid en waardering voor de vele zegeningen in je leven brengen een magische energie op gang die een geweldige overvloed op je pad brengt.

869; Je behoeften worden vervuld en je rekeningen betaald wanneer je, je op je levensdoel richt.     Stel het vervullen van dat doel niet uit omdat je op meer geld wacht. Begin er meteen aan!

870; God en het universum feliciteren je omdat je de moed hebt je volledig in te zetten voor het opvolgen van de goddelijke raad. De dankbaarheid en rijkdommen van de hemel zullen je ten deel vallen. 

871; Je hebt geleerd je gedachten zo te beheersen dat ze slechts gericht zijn op je wensen en niet op je angsten. Daardoor trek je bewust en snel dat wat je, je wenst naar je toe en manifesteer je het.

872; Blijf in jezelf en de weg die je volgt geloven, en vertrouw erop dat je in alle opzichten volledig gesteund wordt.

873; Je hebt de goddelijke wijsheid van de verlichte meesters correct gehoord en die leidt je naar het juiste pad. De meesters zorgen ervoor dat er ruimschoots in je behoeften wordt voorzien.

874; De engelen hebben je met succes geleerd je spirituele macht te bundelen en in te zetten om je dromen te manifesteren. Concentreer je volledig op je wensen, spiritueel, emotioneel, financieel enzovoort. Weet dat je er recht op hebt ze allemaal vervuld te zien.

875; De veranderingen die je doorvoert, hebben je op de juiste weg gebracht om overvloed op ieder terrein te manifesteren.

876; Je bent op de goede weg met hoe je denkt over gezondheid, vrede, overvloed en alles wat je werkelijk wenst. Op deze manier zorg je ervoor dat je alleen maar vanuit liefde dingen naar je toe trekt, en niet vanuit angst.

877; Goed zo! Je hebt geleerd wat het geheim is van het manifesteren van grote overvloed.                   Ga zo door en deel hem met anderen naargelang je wordt ingegeven.

878; Je weg wordt omgeven door grote overvloed. Hoe meer je de vele geschenken die het leven je geeft opmerkt, hoe overvloediger de stroom wordt.  Het universum houdt van een dankbare ontvanger!

879; Ja, het is goed dat je, je nu aan je goddelijke levensopdracht gaat wijden. Je levensdoel is de juiste weg voor jou en helpt je alles te manifesteren wat voor jou belangrijk is.

880; God omgeeft je met overvloedige zegeningen en wonderen.                                                         Geniet ervan, want de Bron houdt van geven. 

881; Je positieve gedachten en visualisaties hebben op krachtige manieren overvloed voor je gemanifesteerd. Blijf je richten op wat je, je wenst en visualiseer het als reeds gemanifesteerd.

882; Met je grote geloof heb je een overdaad aan kansen, ervaringen en steun naar je toe getrokken. Je bent een krachtige lichtwerker!

883; Je functioneert als een team met de verlichte meesters. Jullie gecombineerde macht schept prachtige voorbeelden van de gulheid en overvloed van het universum.

884; De engelen brengen je vol vreugde overvloed en voorspoed.                                                               Blijf je verbinden met het rijk der engelen, want ze houden erg veel van je.

885; Je financiële plaatje verandert ten goede wanneer je volgens de jou ingegeven raad handelt om je leven te verbeteren. Weet dat je recht hebt op gezondheid, rijkdom en geluk, dat hebben we allemaal!                                                                                                                                                                           886; Geniet van de stroom van overvloed die op je pad komt en weet dat er nu en in de toekomst in je behoeften wordt voorzien. Laat alle materiële zorgen die je eventueel nog hebt los, en geniet van het gevoel financieel geborgen te zijn.

887; Je bent op de goede weg om grote voorspoed te manifesteren. Houd je gedachten en hart op liefde en dankbaarheid gericht, en er zal ruimhartig voor je gezorgd blijven worden.

888; Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

889; Je goddelijke levensdoel wordt door het universum volop gesteund. Je hebt voldoende geld, tijd, informatie en materiële middelen om je volledig aan je levenstaak te wijden.

890; God steunt jou en je goddelijke levensopdracht met alle financiële, energetische, intellectuele en andere middelen die je nodig hebt. Vraag en wees bereid te ontvangen.

891; Je positieve gedachten en affirmaties betreffende je goddelijke levensopdracht hebben een overdaad aan kansen en hulp naar je toe gehaald. Wees bereid deze zegeningen te ontvangen, want hoe meer hulp je ontvangt, hoe meer hulp je aan anderen kunt geven.

892; Vertrouw erop dat je goddelijke levensopdracht je altijd van financiële middelen zal voorzien.       Je trekt datgene aan waar je in gelooft en manifesteert datgene waar je in gelooft.

893; De verlichte meesters zorgen ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt om je te steunen bij je mooie en goddelijke levenstaak. Vraag hun om hulp bij alle zaken die met je opdracht te maken hebben en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

894; Er staat je een grote hoeveelheid fysieke en spirituele middelen ter beschikking om je te steunen bij het vervullen van je goddelijke levensopdracht. Doe een beroep op deze hulp en merk de wonderen op die je overkomen in de vorm van ideeën, inspiratie en rechtstreeks ingrijpen.

895; De deuren van kansen en overvloed gaan aan alle kanten voor je open, vooral wanneer er een verband is met je goddelijke levensopdracht. De veranderingen die je doormaakt, wijzen op de toegenomen steun van het universum voor jou en je levensopdracht.

896; Je krijgt voor je goddelijke levensopdracht de volledige steun van het universum.                       Terwijl je, je op je taak concentreert en alle zorgen aan het universum overgeeft, zal er een overvloedige stroom voor je op gang komen.

897; Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht en alles wat je nodig hebt wordt  je nu zonder beperking gegeven.

898; Alles wat je hart wenst, wordt je gegeven, aangezien je, je aandacht, tijd en energie wijdt aan het dienen van anderen door middel van je goddelijke levensopdracht.

899; Je hebt een belangrijke levenstaak waaraan in de wereld veel behoefte is.  Voor deze taak moet je, je aangeboren talenten, interesses en passies inzetten.  Het enige wat je hoeft te doen is je gaven gebruiken om anderen ten dienste te staan, en in  ruil daarvoor zal er ruimschoots in je behoeften worden voorzien.