Waarom zie je altijd dezelfde getallen, waar je ook bent? In Getallen van de engelen word uitgelegd dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallenreeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt. Deze handige lijst biedt een interpretatie van de dubbelen getallen 00 tot 999 en  en de dubbelen klok getallen zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen. 

Ook Engelen houden van muziek, luister naar de Muziek van Aartsengelen en Engelen - Zegeningen Ontvangen - Poorten van de hemel - Wolken van Liefde.

11 = Geboorte en verankering van het nieuwe.

22 = Bouwen op het nieuwe, een nieuwe wereld creëren.

33 = Universele service, ontvangen van hulp en begeleiding.

44 = Balans tussen spiritueel en fysisch, zo beneden zo boven.  Creatie van het fundament (de bron) van het nieuwe.

55 = Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven.

66 = Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier.

77 = Diepe inzichten en openbaringen. Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn.

88 = Meesterschap in overvloed. Financiële stroom.

99 = De vervolmaking van de grote evolutiecyclus. Je proces is voltooid.

Dubbele getallen                                                                                                                                                             00 - De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11- Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en ideeën, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.         

22 -Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtig nieuwe kansen.                             Blijf vertrouwen!

33- Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44- Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen je te helpen met alles wat jou en je dierbaren rust geeft. Je hoeft de engelen niet precies te vertellen hoe ze een situatie moeten verbeteren.  De goddelijke en oneindige wijsheid van de Schepper zal jou (via de engelen) naar een schitterende, ingenieuze oplossing leiden.

55- Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering in je leven door (of staat op het punt die door te maken ) Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66- Houd je gedachten in deze periode op de hemel gericht en maak je niet excessief zorgen om het materiële  of wees er niet obsessief mee bezig.

77- Gefeliciteerd! Je bent mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88- Grote overvloed is je deel. Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe.
Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar anderen toe leidt wanneer je je daartoe geroepen voelt.

99- Ga aan de slag, lichtwerker! Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in je wereld te brengen is van het grootste belang.
De voorbereidingen voor je levenstaak zijn nu afgerond.

111- Er is een energetische poort voor je opengegaan, waardoor je gedachten zich snel in je werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachten wijselijk in deze periode en zorg ervoor dat ze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat ze niet manifesteren.

222- Heb vertrouwen: Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333- Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je-op vele niveaus. Ze houden van je, leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444- Duizenden engelen omringen je op dit moment; ze houden van je en steunen je.                               Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde. Je hebt niets te vrezen- alles is goed.

555- Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666-Het is tijd om je tot Spirit om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel ja angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777- Gefeliciteerd ! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden en omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

888- Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

999- Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig.
Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

1:11 uur: Roep de Engelen aan om je te helpen met je gedachten en woorden. Alles manifesteert zich snel momenteel. Je begint een nieuwe periode in je leven! Laat je angst en zorgen los.

2:22 uur: Je pas geplande ideeën wortelen zich in de realiteit. De manifestatie hiervan zal al snel zichtbaar worden. Je mag er op vertrouwen dat alles goed zal verlopen.

3:33 uur: Je wordt volledig omringd met de liefde, bescherming en begeleiding van opgestegen meesters

4:44 uur: De Engelen omringen je nu en verzekeren je van hun liefde en hulp. Maak je geen zorgen, want de hulp van de Engelen is vlakbij.

5:55 uur: Maak je borst maar nat en doe je veiligheidsriemen om, want er komen belangrijke veranderingen in je leven aan en je moet er klaar voor zijn. Vertrouw dat dit ten goede zal zijn en het zal ten goede zijn!

10:10 uur: Goddelijke leiding van Spirit en de Engelen vragen je jouw gedachten te veranderen.             Vraag om hulp van de Engelen om je gedachten te ondersteunen in de deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan!

11:11 uur: Houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren.

12.12 uur: Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.13 uur: De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 uur: Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur: Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.  Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 uur: Al je materiële behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt. Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen.               Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 uur:  Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur: Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiële overvloed komt nu op je pad .

19.19 uur:  Zorg er dubbel goed voor dat je, je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur: Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur: Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 uur: Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur: De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur: De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.