Getallen van de engelen                                                                                                                                         Waarom zie je altijd dezelfde getallen, waar je ook bent? In Getallen van de engelen word uitgelegd dat de engelen ons boodschappen sturen in de vorm van getallen reeksen. Het kan zijn dat je vaak dezelfde getallen ziet wanneer je naar een klok kijkt of een telefoonnummer opzoekt.  Deze handige lijst biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen. Het wordt verdeeld over meerdere pagina,s anders word het te lang

500; God en het universum staan achter de veranderingen die je doorvoert. Ze benadrukken dat deze veranderingen van wezenlijk belang zijn en dat het veilig voor je is ze door te voeren.

501; Blijf in deze tijd van transformerende verandering met God verbonden door middel van gebed en positieve affirmaties. Geef alle angsten en noden aan de Schepper, vooral wanneer je deze veranderingen doormaakt.

502; Je geloof in God steunt je in deze tijd van verandering.                                                                             Denk erom dat je af en toe innerlijke rust neemt en dingen doet die je voeden.

503; God en de verlichte meesters staan achter de veranderingen die je doormaakt of overweegt.         Ze leiden en beschermen je bij alles wat je doet.

504; Deze overgangstijd verloopt snel en gemakkelijk terwijl je, je door de engelen en God laat steunen.

505; Stel God centraal in je gedachten, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

506; Houd je gedachten gericht op Spirit in deze tijd van verandering, en het materiële zal vanzelf in orde komen.

507; De veranderingen die je via goddelijke aanwijzingen worden aangeraden,  zijn een goed idee.       Ze brengen je op de goede weg.

508; God leidt je op goddelijke wijze naar de veranderingen die je doormaakt en ondersteunt ze, en zorgt voor een gestage stroom van financiële steun.

509; God steunt je bij het doorvoeren van de belangrijke levensveranderingen die je bij je totale goddelijke levensopdracht zullen helpen. Trek je terug voor gebed en meditatie, en handel naar de raad die je krijgt.

510; Blijf positief denken over de veranderingen die je via goddelijke raad worden aanbevolen.             Je optimisme helpt deze overgang soepel en harmonieus te laten verlopen.

511; Je maakt positieve veranderingen door in je denken en je kijk op de wereld.                                     Mijd verslavingen en wijd je aan creatieve bezigheden. Gebruik dagelijks positieve affirmaties.

512; Je positieve gedachten en geloof luiden opmerkelijke veranderingen in jezelf en je leven in. Geniet van de transformaties die je met je krachtige intenties op gang brengt.

513; Je gebeden en verbondenheid met de verlichte meesters, vooral met de godinnen,                     veranderen je leven ten goede.

514; De engelen zijn bij je en helpen je bij jezelf en rustig te blijven in deze tijd van verandering.     Wees ervan verzekerd dat je leven op prachtige wijze getransformeerd wordt.

515; Je hebt de macht om je leven op fantastische wijze te veranderen, enkel en alleen door je gedachten en opvattingen te veranderen. Nu meer dan ooit is het van belang dat je, je alleen   concentreert op wat je, je wenst.

516; Je positieve affirmaties verheffen je opvattingen en gedachten, en zorgen ervoor dat je altijd voldoende zult hebben van alles wat je nodig hebt.

517; De positieve veranderingen die je aanbrengt in je denken en doen hebben je op de juiste koers gebracht. Blijf vooral zo doorgaan!

518; Nu je op een veel positievere manier naar jezelf kijkt, besef je dat het in orde is als je een overvloed van goede dingen ontvangt. Gefeliciteerd met de wijze waarop je jezelf eer aandoet!

519; Je beseft nu hoe machtig je bent en hoe belangrijk je goddelijke levensopdracht is.                           Je positievere zelfbeeld helpt je bij de vervulling van je levensdoel.

520; Vertrouw erop dat God je zal helpen je leven ten goede te veranderen.                                     Wonderen kunnen situaties snel transformeren, dus verwacht dat ze gebeuren! 

521; Blijf je geloof verheffen zodat je van mensen en het leven slechts het beste verwacht.                     Je positieve verwachtingen scheppen prachtige nieuwe ervaringen en kansen.

522; Blijf geloven en verander pessimistische standpunten in optimistische.                                               Zo je gelooft, zal je geschieden.

523; Vertrouw op de vermogens van de verlichte meesters om je te helpen je leven ten goede te  veranderen. Vertrouw op hun macht en liefde en leg al je angsten en zorgen in hun handen.

524; Je hebt de raad van de engelen om noodzakelijke veranderingen door te voeren goed gehoord. Vertrouw op deze goddelijke raad en volg die direct op.

525; Vertrouw erop en geloof erin dat de veranderingen die je doorvoert voor het hoogste goed zijn. Iedereen heeft baat bij deze transformaties.

526; Vertrouw erop dat er in je dagelijkse behoeften wordt voorzien, nu en in de toekomst.               Laat zorgen los en richt je in plaats daarvan op je hartenwensen.

527; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert de juiste zijn en dat ze je op de goede weg brengen.

528; Nu je geloof op een hoger niveau is, stroomt er meer overvloed naar je toe.                                   Blijf doorgaan en maak je geloofsniveau nog hoger en je overvloed nog groter.

529; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert belangrijk zijn voor alle aspecten van je goddelijke levensdoel.

530; Je verbinding met de verlichte meesters helpt je je kennis van God te verdiepen. Mooi! 

531; De verlichte meesters helpen je een positiever gezichtspunt te hebben en dat verandert je leven op schitterende en wonderbaarlijke wijze.

532; Vertrouw erop dat de verlichte meesters je volledig steunen bij de veranderingen die je overweegt of doorvoert.

533; De verlichte meesters steunen deze door de hemel ingegeven verandering.                                       Bedenk dat je een goddelijke alchemist bent en dat deze overgang alles kan zijn wat je, je wenst.

534; De verlichte meesters en engelen moedigen je aan deze noodzakelijke veranderingen door te voeren. Geef alle zorgen, vragen of getob aan hen.

535; De verlichte meesters bevinden zich in deze voor jou woelige tijd van verandering in ‘het oog van de storm’. Ze helpen je met ieder detail, zo helpen ze je bij jezelf en vredig te blijven.

536; De verlichte meesters zeggen dat deze verandering de stroom van raad en steun die je ontvangt, vergroot. De hemel zorgt ervoor dat je behoeften worden vervuld, vooral in deze overgangstijd.           Laat los!

537; De verlichte meesters feliciteren je met de veranderingen die je doorvoert, omdat die je rechtstreeks op het juiste pad brengen.

538; De verlichte meesters helpen je de nodige veranderingen door te voeren om de stroom van overvloed voor je te vergroten.

539; In plaats van in je eentje te proberen je levensdoel te begrijpen en eraan te werken, werk je nu samen met de verlichte meesters… en dat heeft een gunstig effect op jou en je levensdoel!

540; Er komt een fantastische verandering op je pad, die noodzakelijk is en door God en de engelen wordt ondersteund.

541; Blijf terwijl je deze verandering doormaakt constant in verbinding met je engelen om je te helpen optimistisch te blijven. Je positieve gedachten, samen met de hulp van de engelen, zorgen voor een soepele en blijde overgang.

542; Heb vertrouwen in de macht en liefde van je beschermengelen in deze tijd van verandering.           Doe vaak een beroep op de engelen.

543; De engelen en verlichte meesters begeleiden je tijdens deze belangrijke levensveranderingen. Verlaat je op hen voor steun en bijstand.

544; De engelen en aartsengelen raden je dringen aan van een belangrijke levensverandering je topprioriteit te maken (je weet al wat dat is). Vraag de engelen je in deze tijd te motiveren en te steunen.

545; Je maakt op bijna alle levensterreinen grote overgangen door. De engelen zeggen dat deze veranderingen meer licht, liefde en zegeningen in je leven brengen en dat ze je helpen bij alles wat je doet.                                                                                                                                                                               546; De engelen helpen je met manifesteren en met het loslaten van de oude manieren van worstelen om je behoeften te vervullen. Kom in contact met de kracht die jij en de engelen bezitten en gebruik hem met heldere intenties om dat wat je, je wenst te manifesteren.

547; Je bent op de goede weg met betrekking tot de veranderingen die je doorvoert of overweegt.   De engelen zijn bij je in alles wat je doet.

548; De engelen wijzigen je verhouding tot geld. Je beseft dat Spirit je bron is voor alles wat je in dit leven nodig hebt. Dit besef maakt je meer zelfverzekerd en ontspannen.

549; De engelen brengen veranderingen in je energiehuishouding aan om je voor te bereiden op de volgende stap naar je goddelijke levensdoel. Sta open voor de raad van de engelen met betrekking tot veranderingen in je levensstijl, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, lectuur, contact met  de natuur enzovoort.

550; De grote veranderingen die je doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd.                                                 God helpt je door deze tijd van verandering heen met liefde, licht en zegeningen.

551; Je positieve gedachten, affirmaties en intenties hebben een grote verandering in je leven teweeggebracht, die je leven aanzienlijk verbetert.

552; Heb vertrouwen in de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot veranderingen in je leven. Het leven wordt stabieler en kalmer. Vertrouw erop dat wat er gebeurt je leven in positieve zin verandert.

553; De verlichte meesters steunen de veranderingen die je doormaakt of overweegt.                             Vraag hun voor en tijdens deze overgang om hulp.

554; Je verandert diverse aspecten van je leven tegelijkertijd.                                                                       De engelen zijn aan je zijde en steunen en begeleiden je tijdens deze overgang.

555; Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten.  Je hebt de gelegen-heid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

556; De veranderingen die je doormaakt, helpen je met je materiële en aardse wensen.                   Houd je heilig been chakra (onder aan je ruggengraat) schoon en in evenwicht om deze wensen in werkelijkheid om te blijven zetten.

557; Je weg is er een van aanzienlijke veranderingen geweest en de hemel prijst je om de moed en volharding die je hebt tentoongespreid. Het was een wijze keuze deze veranderingen te maken!

558; Terwijl je deze overgang doormaakt is er een rijke stroom van overvloed.                                           Blijf je oude patronen loslaten en je overgeven aan Spirit.

559; Een grote verandering helpt je met betrekking tot je levensdoel.                                                           Ook kun je de mensen leren wat verandering is op al haar niveaus en in al haar aspecten.                       Stel je beschikbaar en deel je wijsheid met anderen.

560; Je gebeden en openhartige verbinding met het Goddelijke helpen je oude angsten en zorgen om de vervulling van je materiële behoeften los te laten. Je staat nu open voor het ontvangen van de zegeningen die de hemel je schenkt. Blijf je hullen in dankbaarheid en geef je zorgen over aan God.

561; Je nieuwe, positievere kijk op de vervulling van je materiële behoeften heeft een gunstig effect. Merk op hoeveel geschenken er op je pad komen en geef ze door zoals je wordt ingegeven.                     Je dankbaarheid houdt de stroom gaande.

562; Je pas gevonden geloof en de hernieuwde ijver waarmee je visualiseert en manifesteert, brengen je nieuwe kansen en materiële voorzieningen. Blijf geloven!

563; De positieve verandering die je hebt ondergaan, heeft je getransformeerd tot een krachtige manifest-teerder. Door je spirituele kracht en de hulp van de verlichte meesters wordt er onbeperkt in je materiële behoeften voorzien.

564; Nu je een beroep op de engelen hebt gedaan om je te helpen met de vervulling van je materiële behoeften, wordt er op wonderbaarlijke wijze in voorzien.  Blijf met de engelen samenwerken om dat wat je nodig hebt te manifesteren.

565; Je hebt je kijk op de materiële wereld radicaal veranderd. Je leert de vervulling van je materiële behoeften te manifesteren in plaats van ervoor te worstelen.

566; Angsten en zorgen kunnen de stroom van materiële voorzieningen blokkeren. Geef je zorgen aan de hemel. Vraag om hulp zonder precies aan te duiden hoe die hulp zal verschijnen. Sta open voor het ontvangen van het goede dat op je pad komt.

567; Je hebt nu de juiste kijk op de materiële wereld en op de manier waarop je toegang krijgt tot de stroom van materiële voorzieningen. Je nieuwe handelwijze heeft je op het juiste pad gebracht. Gefeliciteerd!

568; Je begint meer geld te manifesteren, dankzij je nieuwe manier van leren hoe je door de juiste handelwijze datgene kunt scheppen wat je nodig hebt.

569; Door anders tegen materiële bronnen en voorzieningen aan te kijken help je, je goddelijke levensdoel manifest te worden. Neem eerst stappen om je levenstaak te vervullen, dan komen de materiële voorzieningen vanzelf.

570; De verandering die je doormaakt, stemt je af op het juiste goddelijke pad.                                       Bied God de gelegenheid je te steunen en weet dat je niet alleen bent.

571; De positieve veranderingen die je in je gedachten en affirmaties hebt aangebracht, hebben je op de goede weg geleid.

572; Je bent op de juiste weg met de veranderingen die je doorvoert. Blijf vertrouwen.

573; Goed zo! Je hebt geluisterd naar raad van de verlichte meesters en die ter harte genomen.       Met hun hulp ben je nu op de juiste weg.

574; De engelen helpen je, je leven ten goede te veranderen.                                                                       Blijf de engelen om steun vragen en volg hun raad op. Je hebt er baat bij!

575; De enorme veranderingen die je doormaakt en overweegt, brengen jou en je dierbaren grote zegeningen. Ga zo door!

576; Je veranderde houding met betrekking tot het manifesteren van materiële voorzieningen werkt. Je hebt geleerd dat wat je nodig hebt werkelijkheid te laten worden.

577; Je hebt een geweldige transformatie ondergaan en al je werk en toewijding hebben hun nut bewezen. Gefeliciteerd!

578; Je bent op de goede weg om je stroom van overvloed te vergroten door middel van de veranderingen die je doorvoert.

579; De recente veranderingen die je hebt ingesteld, hebben je op de juiste weg gebracht voor de uitvoering van je goddelijke levensopdracht.

580; God is in deze tijd van verandering bij je en helpt je, je overvloed te vergroten.

581; Door anders over geld te gaan denken heb je de sluizen van de overvloed opengezet.                   Behoud je positieve gedachten en affirmaties, want ze hebben een gunstig effect!

582; Heb vertrouwen in de veranderingen die je doorvoert, want ze brengen je overvloed op ieder terrein. Houd je hart gevuld met dankbaarheid en laat alle zorgen los en geef ze over aan de hemel.

583; De veranderingen die je doorvoert, worden ingegeven door de verlichte meesters.                           Ze helpen je alle overvloed die je nodig hebt, te manifesteren, en voldoende over te houden om met anderen te delen.

584; De engelen zijn bij je en helpen je belangrijke levensveranderingen door te voeren.                           Je stroom van overvloed verandert ten goede, dankzij je werk met de engelen.

585; Je financiële situatie verbetert opmerkelijk.                                                                                             Verwacht een toename van de stroom van overvloed.

586; De veranderingen die je doorvoert, verbeteren je financiële situatie en helpen je in al je behoeften (en die van je dierbaren) te voorzien.

587; Je bent op de goede weg om je stroom van overvloed te verleggen en te vergroten.

588; De verandering die je overweegt, helpt je de overvloed waar je recht op hebt voor je op te eisen. Laat angsten los en laat de overvloed moeiteloos en op aangename wijze naar je toe stromen.

589; Je zet je nu volledig in voor je levenstaak en je inzet heeft de stroom van overvloed voor je vergroot. Je wordt in alle opzichten bij je levenswerk gesteund.

590; God vraagt je, je leven te veranderen om je volledig in te zetten voor je levensdoel.                   Maak liefde tot de kern van alles wat je doet, en doe dat meteen, en geef al je zorgen aan God, zodat Hij ze kan helen. 

591; Blijf positief met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.                                                               Je leven verandert om je meer tijd voor en duidelijkheid over je levensdoel te geven.

592; Vertrouw erop dat de veranderingen die je doorvoert je levensopdracht ten goede komen.

593; De verlichte meesters raden je dringend aan de nodige veranderingen door te voeren om je in te zetten voor je levenstaak. Jij en je levenstaak zijn heel belangrijk, dus richt je er onbevreesd en onmiddellijk op.

594; Je engelen steunen je goddelijke levensopdracht. Ze helen je leven om je in staat te stellen meer tijd, energie en andere middelen in te zetten voor je levensdoel.

595; Richt je uitsluitend op spiritueel dienstbaar zijn, wat je goddelijke levenstaak is, en je leven verandert en heelt vanzelf ten goede.

596; Alles wat je nodig hebt voor je goddelijke levenstaak wordt je gegeven.                                           Het is veilig je leven te veranderen en je volledig aan je levensdoel te wijden.

597; Je nieuwe inzet voor en toewijding aan je goddelijke levensdoel heeft je op alle terreinen van je leven op de juiste weg gebracht. Ga zo door!

598; Nu je goddelijke levensopdracht het middelpunt van je gedachten en daden vormt, heb je de sluizen van de overvloed opengezet. Blijf gefocust en toegewijd en weet dat er niets te vrezen valt.

599; Maak van je goddelijke levensdoel je topprioriteit. Verander of heel alles wat je daarbij in de weg staat, aangezien je levenswerk heel belangrijk is en er nu behoefte aan is.

Maak jouw eigen website met JouwWeb